Titulný obrázok
 
Oznamy
O nás
Katechetické pomôcky a literatúra
2%
Fórum
PODUJATIA
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
NOVINKY
Za posledné dni
:: 2015-08-19 13:33:43
Pozvánka: Celodiecézny katechetický deň a Veni Sancte v Poprade
:: 2015-08-13 13:50:21
Svätý Otec František: Sviatok je Boží dar ľudskej rodine
:: 2015-08-05 08:50:37
Ohne - Stretnutie snúbencov
:: 2015-08-03 14:18:48
Domov pre zranené srdce (siedma katechéza)
:: 2015-07-21 10:54:03
Odhaľ krásu zasväteného života - prezentácie reholí v našej diecéze
:: 2015-07-09 11:39:12
Pápež František pri omši za rodiny: Lepšie víno prichádza!
:: 2015-06-26 11:28:49
Katechéza pápeža Františka: Chráňme dušu dieťaťa pred nezhodami v rodine
:: 2015-06-26 10:35:21
Povolanie ako dar (katechéza)
 
Najnovšie články (30)    Všetky články (334)
Pozvánka: Celodiecézny katechetický deň a Veni Sancte v Poprade

      Na začiatku nového školského roka pozývame kňazov, katechétov, učiteľov náboženskej výchovy na celodiecézny katechetický deň s otcom biskupom, ktorý sa uskutoční 28. augusta 2015 v Poprade. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-08-19 14:45:56Počet diskusných príspevkov (0)
Svätý Otec František: Sviatok je Boží dar ľudskej rodine

      Počas generálnej audiencie vo Vatikáne pápež František pokračoval v cykle katechéz o rodine. Témou „sviatku v rodine“ Svätý Otec otvoril svoju reflexiu o troch osobitných rozmeroch rytmu rodinného života, ktorými sú: sviatok, práca a modlitba. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-08-13 14:13:55Počet diskusných príspevkov (0)
Domov pre zranené srdce (siedma katechéza)

      V rámci diecéznej prípravy na septembrové Celosvetové stretnutie rodín vo Philadelphii vám ponúkame siedmu katechézu "Domov pre zranené srdce" i nedeľný príhovor k tejto katechéze. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-08-05 12:20:52Počet diskusných príspevkov (0)
Odhaľ krásu zasväteného života - prezentácie reholí v našej diecéze

      Ďakujeme rehoľným spoločenstvám, ktoré zaslali krátke prezentácie o svojej reholi a zvlášť ďakujeme p. Janke Poradovej, učiteľke v ZŠ s MŠ Š. Náhalku v Liptovskej Tepličke, ktorá priebežne pripravovala krátke prezentácie o jednotlivých reholiach na základe nami navrhnutého mesačného plánu modlitieb za rehole. Na začiatku vyučovacích hodín sa žiaci modlili za zasvätené osoby a budú v tom pokračovať počas celého Roku zasväteného života. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-08-13 07:59:40Počet diskusných príspevkov (0)
Pápež František pri omši za rodiny: Lepšie víno prichádza!

      Svätý Otec František pri slávení Eucharistie 6. júla 2015 na svojej misijnej ceste v Ekvádore predniesol homíliu, ktorú adresoval rodinám. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-07-13 15:30:07Počet diskusných príspevkov (0)
Povolanie ako dar (katechéza)

      V Roku zasväteného života vám ponúkame katechézu, ktorej témou je Božie povolanie v živote kresťana. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-06-26 13:59:22Počet diskusných príspevkov (0)
Adorácia za život a rodiny

      Ponúkame vám adoráciu za rodinu, cieľom ktoréj je modlitba pred Kristom prítomným vo Sviatosti oltárnej za úctu k životu a požehnanie manželstiev a rodín. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-06-19 11:04:12Počet diskusných príspevkov (0)
Čistota - nebo na zemi (katechéza)

      Konferencia biskupov Slovenska v rámci prípravy na celoslovenské stretnutie mládeže v Poprade 31. 7. - 2. 8. 2015 (P15) ponúka desať katechéz o čistote, ktoré môžu byť inšpiráciou pre kňazov, učiteľov náboženstva, animátorov, katechétov no aj každého, ktorý vo svojom srdci túži poznať a žiť túto cnosť. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-06-18 10:49:27Počet diskusných príspevkov (0)
Pápež František rodinám: Ste povolaní milovať sa a veriť v krásu lásky

      Rozdiely medzi mužmi a ženami napomáhajú výchove detí. Kiežby rodiny reagovali na ideologickú kolonizáciu. Toto bol jeden z akcentov pápeža Františka pri otvorení Cirkevného stretnutia Rímskej diecézy na Námestí sv. Petra. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-06-16 11:29:27
Nové číslo Katechetických ozvien 4-2014/2015

      Pred koncom školského roka vám dávame do pozornosti nové číslo Katechetických ozvien. V čísle nájdete aktuálne informácie, odborné rady, katechézy, letný tábor a zaujímavé knižné tituly. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-06-12 12:25:33Počet diskusných príspevkov (0)
Generálna audiencia pápeža Františka: Ako vychovávať deti?

      Ako vychovávať deti? Tejto otázke venoval Svätý Otec pozornosť v katechéze generálnej audiencie po tom, ako na úvod osobitne pozdravil rodiny, ktoré boli početne zastúpené na Námestí sv. Petra. Pokračujúc v úvahách o rodine pápež František pripomenul, že „prirodzené povolanie vychovávať deti, aby rástli v zodpovednosti za seba a za druhých, je základnou charakteristikou rodiny.“... [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-06-08 11:28:53Počet diskusných príspevkov (0)
Prezentácie jednotlivých reholí (aktualizované)

      Na základe námetov, ktoré sme pripravili k Roku zasväteného života, p. katechétka Janka Poradová pripravuje pre svojich žiakov krátke prezentácie o jednotlivých reholiach, ktoré pôsobia v Spišskej diecéze a tiež životopisy zakladateľov, alebo významných ľudí, ktorí s tou rehoľou súvisia. Pripravuje to priebežne podľa navrhnutého mesačného plánu modlitieb za rehole. Ponuku jej materiálov budeme postupne dopĺňať. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-07-21 11:37:37Počet diskusných príspevkov (0)
Každá láska prináša ovocie (šiesta katechéza)

      V rámci diecéznej prípravy na septembrové Celosvetové stretnutie rodín vo Philadelphii i prípravy na júlové stretnutie rodín na Mariánskej hore vám ponúkame šiestu katechézu "Každá láska prináša ovocie" i nedeľný príhovor k tejto katechéze. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-06-02 11:34:05Počet diskusných príspevkov (0)
Čistota - sloboda voľby (katechéza)

      Konferencia biskupov Slovenska v rámci prípravy na celoslovenské stretnutie mládeže v Poprade 2015 (P15) ponúka katechézy o čistote, ktoré môžu byť inšpiráciou pre kňazov, učiteľov náboženstva, animátorov, katechétov no aj každého, ktorý vo svojom srdci túži poznať a žiť túto cnosť. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-05-27 10:25:41Počet diskusných príspevkov (0)
Tvoriť budúcnosť (piata katechéza)

      V rámci diecéznej prípravy na septembrové Celosvetové stretnutie rodín vo Philadelphii i prípravy na júlové stretnutie rodín na Mariánskej hore vám ponúkame piatu katechézu "Tvoriť budúcnosť" i nedeľný príhovor k tejto katechéze. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-05-05 11:28:17Počet diskusných príspevkov (0)
Čistota - prejav múdrosti (katechéza)

      Konferencia biskupov Slovenska v rámci prípravy na celoslovenské stretnutie mládeže v Poprade 2015 (P15) ponúka katechézy o čistote, ktoré môžu byť inšpiráciou pre kňazov, učiteľov náboženstva, animátorov, katechétov no aj každého, ktorý vo svojom srdci túži poznať a žiť túto cnosť. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-04-30 10:14:03Počet diskusných príspevkov (0)
Diecézne kolo Biblickej olympiády 2014/2015 (foto, video)

      V dňoch 15. – 16. apríla 2015 sa v Spišskej Kapitule uskutočnilo diecézne kolo Biblickej olympiády v kategóriách základné a stredné školy. Prvý deň súťažilo 10 trojčlenných družstiev stredných škôl a v druhý deň 12 trojčlenných družstiev základných škôl. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-05-14 09:45:20Počet diskusných príspevkov (0)
Víťazi výtvarnej súťaže „Biblia očami detí a mládeže“ 2014/2015

      Počas minulého týždňa bola vyhodnotená súťaž „Biblia očami detí a mládeže“, ktorú organizovalo KPKC, n. o. v spolupráci s DKÚ Trnavskej diecézy. Do tejto súťaže sa zapojilo 37 škôl našej diecézy a spolu nám poslali 212 výtvarných prác, ktoré boli vyhodnotené odbornou komisiou. Víťazné práce boli prezentované aj na diecéznom kole Biblickej olympiády v Sp. Podhradí – Sp. Kapitule a postupujú do celoslovenského kola. Podrobnejšie sa k súťaži vrátime v najbližších Katechetických ozvenách. Všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili ďakujeme a víťazom blahoželáme. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-04-27 11:31:43Počet diskusných príspevkov (0)
Milosrdné srdce nebeského Otca (katechéza)

      V rámci katechézy farského spoločenstva a rodinnej katechézy vám ponúkame katechézu s prvkami Lectio divina na tému Božie milosrdenstvo. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-04-13 15:33:56Počet diskusných príspevkov (0)
Čistota - krása nevinnosti (katechéza)

      Konferencia biskupov Slovenska v rámci prípravy na celoslovenské stretnutie mládeže v Poprade 2015 (P15) ponúka katechézy o čistote, ktoré môžu byť inšpiráciou pre kňazov, učiteľov náboženstva, animátorov, katechétov no aj každého, ktorý vo svojom srdci túži poznať a žiť túto cnosť. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-03-31 11:24:50Počet diskusných príspevkov (0)
Krížová cesta s bl. Zdenkou Schelingovou

      V Roku zasväteného života vám ponúkame krížovú cestu inšpirovanú myšlienkami bl. Zdenky Schelingovej. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-03-28 07:41:00Počet diskusných príspevkov (0)
Odovzdávanie viery v rodine (videoprednášky zo seminára)

      Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy zorganizoval v sobotu 14.3.2015 vzdelávanie pre učiteľov náboženskej výchovy, katechétov, animátorov, snúbencov a rodičov na tému Odovzdávanie viery a kresťanská výchova v rodine. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-03-23 15:01:31Počet diskusných príspevkov (0)
Prezentácie jednotlivých reholí

      Na základe námetov, ktoré sme pripravili k Roku zasväteného života, p. katechétka Janka Poradová pripravuje pre svojich žiakov krátke prezentácie o jednotlivých reholiach, ktoré pôsobia v Spišskej diecéze a tiež životopisy zakladateľov, alebo významných ľudí, ktorí s tou rehoľou súvisia. Pripravuje to priebežne podľa navrhnutého mesačného plánu modlitieb za rehole. Ponuku jej materiálov budeme postupne dopĺňať. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-07-21 11:36:53Počet diskusných príspevkov (0)
Video-zostrih zo seminára: Využívanie symbolov vo vyučovaní náboženstva

      Katechetický úrad Spišskej diecézy zorganizoval vo štvrtok 5.3.2015 vzdelávanie učiteľov náboženskej výchovy pod názvom „Využívanie symbolov a grafických znakov vo vyučovaní náboženstva“ v špeciálnych školách a na prvom stupni ZŠ. Lektorkou seminára bola PaedDr. Mgr. Darina Petríková, PhD. zo Spojenej školy Pavla Sabadoša v Prešove. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-03-09 11:54:09Počet diskusných príspevkov (0)
Pozvánka na duchovnú obnovu v Starej Ľubovni

      Srdečne vás pozývame na duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční 9.4.2015 (štvrtok) o 14.00 hod. v základnej škole s materskou školou sv. Cyrila a Metoda v Starej Ľubovni. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-03-09 10:48:50Počet diskusných príspevkov (0)
Púšť - miesto stretnutia (katechéza)

      V prebiehajúcom pôstnom období pre obohatenie školskej, farskej a rodinnej katechézy vám ponúkame katechézu s prvkami Lectio divina. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-03-06 10:40:00Počet diskusných príspevkov (0)
Dvaja sa stanú jedným (štvrtá katechéza)

      V rámci diecéznej prípravy na septembrové Celosvetové stretnutie rodín vo Philadelphii i prípravy na júlové stretnutie rodín na Mariánskej hore vám ponúkame štvrtú katechézu "Dvaja sa stanú jedným" i nedeľný príhovor k tejto katechéze. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-03-03 09:17:56Počet diskusných príspevkov (0)
Aktuálna ponuka metodických pomôcok a kresťanskej literatúry

      Dávame vám do pozornosti aktuálnu ponuku najnovších metodických pomôcok a kresťanskej literatúry, ktorá je dostupná v Diecéznom katechetickom úrade. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-02-27 14:00:59Počet diskusných príspevkov (0)
Čistota - bohatstvo ľudskej dôstojnosti (katechéza)

      Konferencia biskupov Slovenska v rámci prípravy na celoslovenské stretnutie mládeže v Poprade 2015 (P15) ponúka katechézy o čistote, ktoré môžu byť inšpiráciou pre kňazov, učiteľov náboženstva, animátorov, katechétov no aj každého, ktorý vo svojom srdci túži poznať a žiť túto cnosť. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-02-26 14:20:14Počet diskusných príspevkov (0)
Pôstna krabička pre Afriku

      Slovenská katolícka charita pripravila už štvrtý ročník zbierky “Pôstna krabička pre Afriku“, ktorá je zameraná na pomoc chudobným deťom a rodinám v subsaharskej Afrike. Výťažok zbierky bude použitý na podporu zdravotníckeho centra v Rwande a centra pre deti s HIV v Ugande. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-02-25 10:54:17Počet diskusných príspevkov (0)
Staršie články (304)
 
Počet zobrazení: 120909x
Liturgický KALENDÁR
YouTube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
LINKY
www.kapitula.sk
www.kpkc.sk
www.katechezy.sk
www.evanjelizacia.sk
www.animator.sk
www.komisia.sk
www.rebrik.sk
www.mojakomunita.sk
www.rodina.kbs.sk
Návštevnosť WEBU
Celkom: 1296538
Dnes: 241   Online: 1
Za posledný
týždeň: 3976   mesiac: 19616
 
 webmail   Validator W3C :: HTML 4.01 | CSS © 1997 - 2020 :: Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy | CMS Design & code by :: Ladislav KOVÁCS iDT