Titulný obrázok
 
Oznamy
O nás
Katechetické pomôcky a literatúra
2%
Fórum
PODUJATIA
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
NOVINKY
Za posledné dni
:: 2015-08-19 13:33:43
Pozvánka: Celodiecézny katechetický deň a Veni Sancte v Poprade
:: 2015-08-13 13:50:21
Svätý Otec František: Sviatok je Boží dar ľudskej rodine
:: 2015-08-05 08:50:37
Ohne - Stretnutie snúbencov
:: 2015-08-03 14:18:48
Domov pre zranené srdce (siedma katechéza)
:: 2015-07-21 10:54:03
Odhaľ krásu zasväteného života - prezentácie reholí v našej diecéze
:: 2015-07-09 11:39:12
Pápež František pri omši za rodiny: Lepšie víno prichádza!
:: 2015-06-26 11:28:49
Katechéza pápeža Františka: Chráňme dušu dieťaťa pred nezhodami v rodine
:: 2015-06-26 10:35:21
Povolanie ako dar (katechéza)
 
Najnovšie články (30)    Všetky články (334)
Pozvánka: Celodiecézny katechetický deň a Veni Sancte v Poprade

      Na začiatku nového školského roka pozývame kňazov, katechétov, učiteľov náboženskej výchovy na celodiecézny katechetický deň s otcom biskupom, ktorý sa uskutoční 28. augusta 2015 v Poprade. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-08-19 14:45:56Počet diskusných príspevkov (0)
Svätý Otec František: Sviatok je Boží dar ľudskej rodine

      Počas generálnej audiencie vo Vatikáne pápež František pokračoval v cykle katechéz o rodine. Témou „sviatku v rodine“ Svätý Otec otvoril svoju reflexiu o troch osobitných rozmeroch rytmu rodinného života, ktorými sú: sviatok, práca a modlitba. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-08-13 14:13:55Počet diskusných príspevkov (0)
Domov pre zranené srdce (siedma katechéza)

      V rámci diecéznej prípravy na septembrové Celosvetové stretnutie rodín vo Philadelphii vám ponúkame siedmu katechézu "Domov pre zranené srdce" i nedeľný príhovor k tejto katechéze. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-08-05 12:20:52Počet diskusných príspevkov (0)
Odhaľ krásu zasväteného života - prezentácie reholí v našej diecéze

      Ďakujeme rehoľným spoločenstvám, ktoré zaslali krátke prezentácie o svojej reholi a zvlášť ďakujeme p. Janke Poradovej, učiteľke v ZŠ s MŠ Š. Náhalku v Liptovskej Tepličke, ktorá priebežne pripravovala krátke prezentácie o jednotlivých reholiach na základe nami navrhnutého mesačného plánu modlitieb za rehole. Na začiatku vyučovacích hodín sa žiaci modlili za zasvätené osoby a budú v tom pokračovať počas celého Roku zasväteného života. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-08-13 07:59:40Počet diskusných príspevkov (0)
Pápež František pri omši za rodiny: Lepšie víno prichádza!

      Svätý Otec František pri slávení Eucharistie 6. júla 2015 na svojej misijnej ceste v Ekvádore predniesol homíliu, ktorú adresoval rodinám. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-07-13 15:30:07Počet diskusných príspevkov (0)
Povolanie ako dar (katechéza)

      V Roku zasväteného života vám ponúkame katechézu, ktorej témou je Božie povolanie v živote kresťana. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-06-26 13:59:22Počet diskusných príspevkov (0)
Adorácia za život a rodiny

      Ponúkame vám adoráciu za rodinu, cieľom ktoréj je modlitba pred Kristom prítomným vo Sviatosti oltárnej za úctu k životu a požehnanie manželstiev a rodín. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-06-19 11:04:12Počet diskusných príspevkov (0)
Čistota - nebo na zemi (katechéza)

      Konferencia biskupov Slovenska v rámci prípravy na celoslovenské stretnutie mládeže v Poprade 31. 7. - 2. 8. 2015 (P15) ponúka desať katechéz o čistote, ktoré môžu byť inšpiráciou pre kňazov, učiteľov náboženstva, animátorov, katechétov no aj každého, ktorý vo svojom srdci túži poznať a žiť túto cnosť. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-06-18 10:49:27Počet diskusných príspevkov (0)
Pápež František rodinám: Ste povolaní milovať sa a veriť v krásu lásky

      Rozdiely medzi mužmi a ženami napomáhajú výchove detí. Kiežby rodiny reagovali na ideologickú kolonizáciu. Toto bol jeden z akcentov pápeža Františka pri otvorení Cirkevného stretnutia Rímskej diecézy na Námestí sv. Petra. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-06-16 11:29:27
Nové číslo Katechetických ozvien 4-2014/2015

      Pred koncom školského roka vám dávame do pozornosti nové číslo Katechetických ozvien. V čísle nájdete aktuálne informácie, odborné rady, katechézy, letný tábor a zaujímavé knižné tituly. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-06-12 12:25:33Počet diskusných príspevkov (0)
Generálna audiencia pápeža Františka: Ako vychovávať deti?

      Ako vychovávať deti? Tejto otázke venoval Svätý Otec pozornosť v katechéze generálnej audiencie po tom, ako na úvod osobitne pozdravil rodiny, ktoré boli početne zastúpené na Námestí sv. Petra. Pokračujúc v úvahách o rodine pápež František pripomenul, že „prirodzené povolanie vychovávať deti, aby rástli v zodpovednosti za seba a za druhých, je základnou charakteristikou rodiny.“... [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-06-08 11:28:53Počet diskusných príspevkov (0)
Prezentácie jednotlivých reholí (aktualizované)

      Na základe námetov, ktoré sme pripravili k Roku zasväteného života, p. katechétka Janka Poradová pripravuje pre svojich žiakov krátke prezentácie o jednotlivých reholiach, ktoré pôsobia v Spišskej diecéze a tiež životopisy zakladateľov, alebo významných ľudí, ktorí s tou rehoľou súvisia. Pripravuje to priebežne podľa navrhnutého mesačného plánu modlitieb za rehole. Ponuku jej materiálov budeme postupne dopĺňať. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-07-21 11:37:37Počet diskusných príspevkov (0)
Každá láska prináša ovocie (šiesta katechéza)

      V rámci diecéznej prípravy na septembrové Celosvetové stretnutie rodín vo Philadelphii i prípravy na júlové stretnutie rodín na Mariánskej hore vám ponúkame šiestu katechézu "Každá láska prináša ovocie" i nedeľný príhovor k tejto katechéze. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-06-02 11:34:05Počet diskusných príspevkov (0)
Čistota - sloboda voľby (katechéza)

      Konferencia biskupov Slovenska v rámci prípravy na celoslovenské stretnutie mládeže v Poprade 2015 (P15) ponúka katechézy o čistote, ktoré môžu byť inšpiráciou pre kňazov, učiteľov náboženstva, animátorov, katechétov no aj každého, ktorý vo svojom srdci túži poznať a žiť túto cnosť. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-05-27 10:25:41Počet diskusných príspevkov (0)
Tvoriť budúcnosť (piata katechéza)

      V rámci diecéznej prípravy na septembrové Celosvetové stretnutie rodín vo Philadelphii i prípravy na júlové stretnutie rodín na Mariánskej hore vám ponúkame piatu katechézu "Tvoriť budúcnosť" i nedeľný príhovor k tejto katechéze. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-05-05 11:28:17Počet diskusných príspevkov (0)
Čistota - prejav múdrosti (katechéza)

      Konferencia biskupov Slovenska v rámci prípravy na celoslovenské stretnutie mládeže v Poprade 2015 (P15) ponúka katechézy o čistote, ktoré môžu byť inšpiráciou pre kňazov, učiteľov náboženstva, animátorov, katechétov no aj každého, ktorý vo svojom srdci túži poznať a žiť túto cnosť. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-04-30 10:14:03Počet diskusných príspevkov (0)
Diecézne kolo Biblickej olympiády 2014/2015 (foto, video)

      V dňoch 15. – 16. apríla 2015 sa v Spišskej Kapitule uskutočnilo diecézne kolo Biblickej olympiády v kategóriách základné a stredné školy. Prvý deň súťažilo 10 trojčlenných družstiev stredných škôl a v druhý deň 12 trojčlenných družstiev základných škôl. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-05-14 09:45:20Počet diskusných príspevkov (0)
Víťazi výtvarnej súťaže „Biblia očami detí a mládeže“ 2014/2015

      Počas minulého týždňa bola vyhodnotená súťaž „Biblia očami detí a mládeže“, ktorú organizovalo KPKC, n. o. v spolupráci s DKÚ Trnavskej diecézy. Do tejto súťaže sa zapojilo 37 škôl našej diecézy a spolu nám poslali 212 výtvarných prác, ktoré boli vyhodnotené odbornou komisiou. Víťazné práce boli prezentované aj na diecéznom kole Biblickej olympiády v Sp. Podhradí – Sp. Kapitule a postupujú do celoslovenského kola. Podrobnejšie sa k súťaži vrátime v najbližších Katechetických ozvenách. Všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili ďakujeme a víťazom blahoželáme. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-04-27 11:31:43Počet diskusných príspevkov (0)
Milosrdné srdce nebeského Otca (katechéza)

      V rámci katechézy farského spoločenstva a rodinnej katechézy vám ponúkame katechézu s prvkami Lectio divina na tému Božie milosrdenstvo. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-04-13 15:33:56Počet diskusných príspevkov (0)
Čistota - krása nevinnosti (katechéza)

      Konferencia biskupov Slovenska v rámci prípravy na celoslovenské stretnutie mládeže v Poprade 2015 (P15) ponúka katechézy o čistote, ktoré môžu byť inšpiráciou pre kňazov, učiteľov náboženstva, animátorov, katechétov no aj každého, ktorý vo svojom srdci túži poznať a žiť túto cnosť. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-03-31 11:24:50Počet diskusných príspevkov (0)
Krížová cesta s bl. Zdenkou Schelingovou

      V Roku zasväteného života vám ponúkame krížovú cestu inšpirovanú myšlienkami bl. Zdenky Schelingovej. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-03-28 07:41:00Počet diskusných príspevkov (0)
Odovzdávanie viery v rodine (videoprednášky zo seminára)

      Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy zorganizoval v sobotu 14.3.2015 vzdelávanie pre učiteľov náboženskej výchovy, katechétov, animátorov, snúbencov a rodičov na tému Odovzdávanie viery a kresťanská výchova v rodine. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-03-23 15:01:31Počet diskusných príspevkov (0)
Prezentácie jednotlivých reholí

      Na základe námetov, ktoré sme pripravili k Roku zasväteného života, p. katechétka Janka Poradová pripravuje pre svojich žiakov krátke prezentácie o jednotlivých reholiach, ktoré pôsobia v Spišskej diecéze a tiež životopisy zakladateľov, alebo významných ľudí, ktorí s tou rehoľou súvisia. Pripravuje to priebežne podľa navrhnutého mesačného plánu modlitieb za rehole. Ponuku jej materiálov budeme postupne dopĺňať. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-07-21 11:36:53Počet diskusných príspevkov (0)
Video-zostrih zo seminára: Využívanie symbolov vo vyučovaní náboženstva

      Katechetický úrad Spišskej diecézy zorganizoval vo štvrtok 5.3.2015 vzdelávanie učiteľov náboženskej výchovy pod názvom „Využívanie symbolov a grafických znakov vo vyučovaní náboženstva“ v špeciálnych školách a na prvom stupni ZŠ. Lektorkou seminára bola PaedDr. Mgr. Darina Petríková, PhD. zo Spojenej školy Pavla Sabadoša v Prešove. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-03-09 11:54:09Počet diskusných príspevkov (0)
Pozvánka na duchovnú obnovu v Starej Ľubovni

      Srdečne vás pozývame na duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční 9.4.2015 (štvrtok) o 14.00 hod. v základnej škole s materskou školou sv. Cyrila a Metoda v Starej Ľubovni. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-03-09 10:48:50Počet diskusných príspevkov (0)
Púšť - miesto stretnutia (katechéza)

      V prebiehajúcom pôstnom období pre obohatenie školskej, farskej a rodinnej katechézy vám ponúkame katechézu s prvkami Lectio divina. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-03-06 10:40:00Počet diskusných príspevkov (0)
Dvaja sa stanú jedným (štvrtá katechéza)

      V rámci diecéznej prípravy na septembrové Celosvetové stretnutie rodín vo Philadelphii i prípravy na júlové stretnutie rodín na Mariánskej hore vám ponúkame štvrtú katechézu "Dvaja sa stanú jedným" i nedeľný príhovor k tejto katechéze. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-03-03 09:17:56Počet diskusných príspevkov (0)
Aktuálna ponuka metodických pomôcok a kresťanskej literatúry

      Dávame vám do pozornosti aktuálnu ponuku najnovších metodických pomôcok a kresťanskej literatúry, ktorá je dostupná v Diecéznom katechetickom úrade. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-02-27 14:00:59Počet diskusných príspevkov (0)
Čistota - bohatstvo ľudskej dôstojnosti (katechéza)

      Konferencia biskupov Slovenska v rámci prípravy na celoslovenské stretnutie mládeže v Poprade 2015 (P15) ponúka katechézy o čistote, ktoré môžu byť inšpiráciou pre kňazov, učiteľov náboženstva, animátorov, katechétov no aj každého, ktorý vo svojom srdci túži poznať a žiť túto cnosť. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-02-26 14:20:14Počet diskusných príspevkov (0)
Pôstna krabička pre Afriku

      Slovenská katolícka charita pripravila už štvrtý ročník zbierky “Pôstna krabička pre Afriku“, ktorá je zameraná na pomoc chudobným deťom a rodinám v subsaharskej Afrike. Výťažok zbierky bude použitý na podporu zdravotníckeho centra v Rwande a centra pre deti s HIV v Ugande. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-02-25 10:54:17Počet diskusných príspevkov (0)
Myšlienky na každý deň pôstu

      Priatelia, vykročme spolu na cestu pôstu, ktorá nás privedie k Ježišovmu zmŕtvychvstaniu. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-02-18 09:39:24Počet diskusných príspevkov (0)
Význam ľudskej sexuality (tretia katechéza)

      V rámci diecéznej prípravy na septembrové Celosvetové stretnutie rodín vo Philadelphii i prípravy na júlové stretnutie rodín na Mariánskej hore vám ponúkame tretiu katechézu "Význam ľudskej sexuality" i nedeľný príhovor k tejto katechéze. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-02-16 15:24:01Počet diskusných príspevkov (0)
Katechetické ozeny 3-2014/2015

      Pred začiatkom pôstneho obdobia vám ponúkame nové číslo Katechetických ozvien. Okrem odborných článkov nájdete v časopise námety a ponuky aktivít na prežívanie pôstneho obdobia, ktoré je možné použiť v škole, ale i vo farskej a rodinnej katechéze. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-06-11 15:22:54Počet diskusných príspevkov (0)
2% zo zaplatenej dane pre Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy

      ĎAKUJEME všetkým, ktorí ste sa rozhodli aj 2% z Vašich zaplatených daní podporiť dielo katechizácie a evanjelizácie v Spišskej diecéze a na Slovensku.
      Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy ponúka katechézy na celý liturgický rok, odborné články, metodické usmernenia, katechetické pomôcky a literatúru, časopis pre katechétov – Katechetické ozveny, projekty farskej a rodinnej katechézy, súťaže, organizuje... [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-02-16 11:44:51Počet diskusných príspevkov (0)
Modlitbová reťaz v Roku zasväteného života

      V Roku zasväteného života pozývame všetkých učiteľov náboženstva zapojiť sa do modlitebnej reťaze za rehole, spoločenstva a inštitúty zasväteného života v nasej diecéze. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-02-05 09:11:42Počet diskusných príspevkov (0)
Čistota - základ vernosti (katechéza)

      Konferencia biskupov Slovenska v rámci prípravy na celoslovenské stretnutie mládeže v Poprade 2015 (P15) ponúka katechézy o čistote, ktoré môžu byť inšpiráciou pre kňazov, učiteľov náboženstva, animátorov, katechétov no aj každého návštevníka stránky, ktorý vo svojom srdci túži poznať a žiť túto cnosť. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-02-26 14:20:14Počet diskusných príspevkov (0)
Ponuka na Rok zasväteného života

V Roku zasväteného života ponúkame materiály, ktoré boli pripravované na Advent 2013 a 2014, ale dajú sa využiť aj v priebehu roka na katechéze alebo na svätých omšiach za účasti detí.
Ide o katechézy/príhovory spolu s plagátom do kostola a z roku 2014 aj s plagátikmi a obrázkami pre deti. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-06-02 11:54:34
Duchovné cvičenia pre učiteľov NV/N - pozvánka

      Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy pozýva učiteľov NV a katechétov na duchovné cvičenia, ktoré sa uskutočnia od 19. do 22. februára 2015 v RFC pri kostole Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-01-09 11:25:25Počet diskusných príspevkov (0)
Adventné číslo Katechetických ozvien 2-2014/2015

      Pred začiatkom Adventného obdobia vám ponúkame nové číslo Katechetických ozvien. Okrem odborných článkov nájdete v časopise námety a ponuky aktivít na prežívanie Adventného obdobia, ktoré môžete použiť v škole, ale i vo farskej a rodinnej katechéze. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2014-12-05 15:15:54Počet diskusných príspevkov (0)
Choď v Božom mene - zamyslenie na december

      Zvolal Dvanástich a začal ich posielať po dvoch. Dal im moc nad nečistými duchmi a prikázal im, aby si okrem palice nebrali na cestu nič: ani chlieb ani kapsu ani peniaze do opaska, ale aby sa obuli do sandálov a neobliekali si dvoje šiat. A povedal im: "Keď kdekoľvek vojdete do domu, ostaňte tam, kým odtiaľ nepôjdete ďalej. Ale keby vás na niektorom mieste neprijali, ani nevypočuli, odíďte odtiaľ a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim." Oni šli a hlásali, že treba robiť pokánie (Mk 6, 7 – 12). [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2014-12-03 11:25:46Počet diskusných príspevkov (0)
Teológia tela v osnovách náboženskej výchovy

      Tematickým zameraním metodických dní v mesiaci október 2014 bolo využitie Teológie tela Jána Pavla II. v osnovách náboženskej výchovy. V tomto čísle Katechetických ozvien sa chceme vrátiť k danej téme. Našou snahou je poukázať na obsah jednotlivých cyklov katechéz a následne na to, v ktorých vyučovacích témach je možné čerpať z tohto diela.
Východiskom katechéz Teológie tela sú biblické texty, ktoré pomáhajú znovuobjaviť prvotný plán Stvoriteľa a odpovedať na stále znovu kladené otázky, ktorými sú dôstojnosť telesnej lásky a zodpovedného rodičovstva. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-01-20 13:20:49Počet diskusných príspevkov (0)
Dni kresťanskej kultúry v Spišskej Kapitule 2014 (video-prednášky)

      Počas dní 6.-7. novembera 2014 sa v Spišskej Kapitule uskutočnili Dni kresťanskej kultúry. Cieľom stretnutia bola formácia v oblasti kresťanskej kultúry a duchovného života pre intelektuálne zameraných mladých ľudí. Tento rok boli dni kresťanskej kultúry zamerané na tému: Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska. Podujatie organizačne aj obsahovo zabezpečoval Dr. Ľuboslav Hromják. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2014-11-28 09:27:50Počet diskusných príspevkov (0)
Desať Máriiných odporúčaní - zamyslenie na november

      Desať Božích prikázaní. Kto z nás by ich nepoznal. Učíme sa ich od mala. Boh ich dal Izraelskému národu po oslobodení z Egyptského otroctva prostredníctvom Mojžiša na vrchu Sinaj a to na dvoch kamenných tabuliach (Ex 24, 12). Ľud si ich mal osvojil a podľa nich žil, pretože v nich je ukrytá pravda o šťastnom ľudskom živote.
      Panna Mária nám chce dať odkaz, ktorý môžeme tiež obrazne nazvať už nie prikázaniami, ale 10 Mariánskymi odporúčaniami, vytepaných jej životom na 2 kamenné tabule. Môžeme ich objaviť na základe udalostí zo SP, ktoré hovoria o Panne Márii. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2014-11-26 15:03:17Počet diskusných príspevkov (0)
Videoprednášky a prezentácie zo seminára „Interpretácia vybraných biblických tém“ v Ružomberku

      V stredu 12.11.2014 sa v Ružomberku uskutočnil seminár "Interpretácia vybraných biblických tém", ktorý organizoval Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy. Tematicky obsah bol zamerany na starozákonné knihy Jozue (1,1-11,15; 24,1-33), knihu Tobiáš a Skutky apoštolov. Ponúkame záznam a prezentácie zo seminára, ktoré poskytol lektor doc. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2014-11-14 09:37:29Počet diskusných príspevkov (0)
Víťazi diecézneho kola recitačnej súťaže „Janko Silan“

      V Roku kresťanskej kultúry sa v Spišskej diecéze uskutočnila recitačná súťaž pod názvom "Janko Silan, s nádejou hľadiaci". Do súťaže sa zapojilo 76 súťažiacich v dvoch kategóriach. Prinášame vám zoznam víťazov diecézneho kola, ktoré sa uskutočnilo 5.11.2014 v Spišskej Kapitule. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2014-11-10 14:30:05Počet diskusných príspevkov (0)
Totalitné systémy 20. storočia (videoprednášky)

      Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy vám sprostredkuje videoprednášky HEDr. Luboslava Hromiaka, PhD., ktoré odzneli na vzdelávaní učiteľov náboženskej výchovy a katechétov 28.5.2014 v Ružomberku. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2014-11-10 10:13:33Počet diskusných príspevkov (0)
Propozície: Noc čítania Biblie 2014

      Katolícke pedagogické a katechetické centrum (KPKC, n. o.) v spolupráci s rádiom LUMEN organizuje piaty ročník projektu Noc čítania Biblie, ktorého hlavným cieľom je pripomenutie posolstva Biblie. Nakoľko v Rádiu Lumen zaznie analýza biblického úryvku podobenstva o stratenej ovci (Mt 18,12-14; Lk 15,4-7), je vhodné tematicky sa zamerať okrem iných i na tento text, využiť rôzne možnosti spracovania textu podľa ponúknutých návrhov. Projekt sa začína 12.12.2014. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2014-11-04 14:42:42Počet diskusných príspevkov (0)
Blahoslavený pápež Pavol VI. (interaktívny kvíz)

      V nedeľu 19. októbra 2014 pápež František vyhlásil na Námestí sv. Petra v Ríme nového blahoslaveného. Stal sa ním pápež Pavol VI., vlastným menom Giovanni Battista Montini (1898-1978). [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2014-11-03 11:03:48Počet diskusných príspevkov (0)
Víťazi oblastných kôl recitačnej súťaže „Janko Silan“

      V Roku kresťanskej kultúry Janka Silana v Spišskej diecéze prebieha súťaž pod názvom "Janko Silan, s nádejou hľadiaci". Máme za sebou dve oblastné kolá a víťazov, ktorí postúpili na diecézne kolo, ktoré sa uskutoční 5.11.2014 v Spišskej Kapitule. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2014-10-27 12:30:16Počet diskusných príspevkov (0)
Prezentácie z metodických dní 2014/15

      Téma Teológie tela a možností jej transformácie do náboženskej výchovy bola obsahom metodických dní vo všetkých regiónoch našej diecézy. Po duchovno-formačnej prednáške odzneli ďalšie metodické príspevky, v ktorých metodickí pracovníci poukázali na možnosti, ako a v ktorých témach jednotlivých ročníkov možno transformovať a aplikovať predkladanú tému teológie tela žiakom. Zároveň boli predstavené didaktické pomôcky a vhodné knižné publikácie, ktoré si učitelia mohli zakúpiť priamo na podujatí. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2014-10-17 15:15:40Počet diskusných príspevkov (0)
Pozvánka na seminár: „Interpretácia vybraných biblických tém“ v Ružomberku

      Diecézny katechetický úrad Vás srdečne pozýva na seminár, ktorého témou a obsahom budú biblické knihy Jozue (1,1–11,15; 24,1-33) Tobiáš a Skutky apoštolov. Vzdelávanie sa uskutoční 12. novembra 2014 v Ružomberku. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2014-10-17 11:23:49Počet diskusných príspevkov (0)
Zamyslenie na október: Komunikácia v kresťanskom spoločenstve

      Lesom sa šíria správy, že medveď má zoznam zvierat, ktoré sa chystá zjesť. Jeleň bol prvý, ktorý sa odvážil ísť za medveďom. Jeleň: „Medveď, je to pravda, že máš zoznam zvierat, ktoré zješ?“ Medveď: „Je to pravda.“ Jeleň: „Aj ja som na tom zozname?“ Medveď: „Áno.“ Nasledujúci deň nájdu jeleňa mŕtveho. Ako ďalší sa za medveďom odváži vlk: „Medveď, je to pravda, že máš zoznam zvierat, ktoré zješ?“ Medveď: „Je to pravda.“ Vlk: „Aj ja som na tom zozname?“ Medveď:... [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2014-10-02 11:59:05
Katechetické ozveny, 1-2014/2015

      Na začiatku šk. roku 2014/2015 dávame vám do pozornosti prvé číslo Katechetických ozvien. Nájdete v nich aktuálne informácie, odborné články na rôzne témy a katechézy i aktivity na tému modlitby ruženca. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2014-10-27 15:09:02
Pozvánka na metodické dni: Október 2014

      Pozývame učiteľov NV/N a katechétov na metodické dni, ktoré sa uskutočnia v októbri 2014 na viacerých miestach Spišskej diecézy. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2014-10-08 08:49:46Počet diskusných príspevkov (0)
Propozície recitačnej súťaže „Janko Silan“

      V prebiehajúcom Roku kultúry Janka Silana vám ponúkame možnosť zapojiť sa do diecéznej recitačnej súťaže, ktorá je venovaná kňazovi a básnikovi z príležitosti 100 rokov jeho narodenia a 30 rokov od jeho smrti. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2014-10-23 10:39:32Počet diskusných príspevkov (0)
Video a foto z Veni Sancte a katechetického dňa v Ružomberku

      Učitelia náboženskej výchovy Spišskej diecézy dňa 28. augusta 2014 prosili o dary Ducha Svätého slávnostným Veni Sancte a spoločným slávením sv. omše, ktorú celebroval otec biskup Andrej. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2014-09-08 09:55:34Počet diskusných príspevkov (0)
Zamyslenie na september: Adorácia - objavme perlu!

      Keby sme mali identifikovať, akého vierovyznania je človek, ktorého stretneme na ulici, zaiste by to nebol problém v prípade moslimov. Pretože niekoľko krát do dňa bez ohľadu na to, kde sú, čo momentálne robia, v stanovený čas, položia si na zem malý koberček, kľaknú si a modlia sa k svojmu Bohu. Klaňajú sa mu na mieste, kde aktuálne sú. Nenechajú sa rušiť nikým a ničím, lebo práve majú „schôdzku“ so Všemohúcim. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2014-09-05 10:51:15Počet diskusných príspevkov (0)
Biblická súťaž „Biblická olympiáda“ v školskom roku 2014/2015

      Ponúkame vám možnosť zapojiť sa do Biblickej olympiády aj v školskom roku 2014/2015. Písomnú prihlášku, ktorá je súčasťou týchto propozícií, treba zaslať na príslušný Diecézny katechetický úrad do 30. 11. 2014. Školy, ktoré sa prihlásia po tomto termíne, nebudú zaradené do súťaže. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2014-10-31 08:14:26Počet diskusných príspevkov (0)
Propozície výtvarnej súťaže „Biblia očami detí a mládeže“ v školskom roku 2014/15

      Dávame vám do pozornosti výtvarnú súťaž "Biblia očami detí a mládeže." Témou súťaže v uvedenom školskom roku sú motívy z Knihy Jozue (1,1–11,15; 24,1-33) – od 1. kapitoly po 11. kapitolu 15 verš a celú 24. kapitolu, Kniha Tobiáš, Skutky apoštolov. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2014-09-10 11:14:44Počet diskusných príspevkov (0)
Zamyslenie na august: Byť apoštolom Božieho milosrdenstva

      Smelo môžeme povedať, že v súčasnosti viac ako inokedy sa spĺňajú slová apoštola Pavla, že čo je svetu bláznivé, slabé, neurodzené, čím svet pohŕda, to si vyvolil Boh, aby zahanbil mocných sveta (1 Kor 1, 27-29). Príkladom je nám jednoduchá, nevzdelaná, ale statočná a Bohu dôverujúca rehoľníčka sv. Faustína Kowalská, ktorej Ježiš v prvej polovici 20. storočia zveril veľké poslanie: aby sa stala apoštolkou posolstva o Božom milosrdenstve. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2014-08-01 08:41:50Počet diskusných príspevkov (0)
Zamyslenie na júl: Otec milosrdenstva I.

      Slovo, ktoré stojí v centre pozornosti veriaceho človeka je milosrdenstvo. Je pre nás príjemne znejúce, lebo vieme, alebo aspoň tušíme jeho zmysel, obsah. Vo filmoch, zvlášť v rozprávkach sme ho počuli z úst poddaných, ktorí si prosili od svojho vládcu odpustenie nezaplatenej čiastky z poľa, lebo sa im urodilo veľmi málo, alebo nemali čím zaplatiť poplatok pre kráľa. Ten sa nad nimi zmiloval. K tomu pridajme výklad slovníka cudzích slov, ktorý hovorí, že „milosrdenstvo je súcit s trpiacimi. Zľutovanie, zmilovanie.“ To nám ukazuje, že v centre pozornosti nie sme len my, ale aj blížny. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2014-07-10 14:15:26Počet diskusných príspevkov (0)
Letný tábor s Pannou Máriou Sedembolestnou

      V prebiehajúcom Roku Sedembolestnej Panny Márie vám sprostredkujeme letný tábor, ktorého cieľom je naučiť deti vnímavosti na utrpenie svojich blízkych, priateľov, ale aj s ľuďmi, ktorých nepoznáme a žijú v utrpení, chudobe a biede. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2014-06-30 11:42:05Počet diskusných príspevkov (0)
Video-prednášky z Te Deum a seminára v Poprade

      Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy pripravil pri príležitosti jubilejného roku Sedembolestnej Panny Márie ako aj na záver školského roka slávnostné Te Deum. Konalo sa v sobotu 21. júna v Poprade. V Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie svätú omšu celebroval spišský biskup Štefan Sečka. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2014-06-30 10:25:26Počet diskusných príspevkov (0)
Pozvánka na konferenciu: Služba Cirkvi v rómskych komunitách

      Rada pre Rómov a menšiny pri KBS pozýva kňazov, rehoľníkov, katechétov a animátorov stráviť podnetný čas v Spišskej Kapitule, kde sa v dňoch 31.8. - 2.9.2014 uskutoční konferencia Služba Cirkvi v rómskych komunitách pod záštitou o. arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2014-06-23 14:36:45Počet diskusných príspevkov (0)
Katechetické ozveny 4-2013/2014

      Na konci školského roka vám dávame do pozornosti nové číslo Katechetických ozvien. V čísle nájdete aktuálne informácie, odborné rady, katechézy, aktivity a zaujímavé knižné tituly. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2014-10-02 09:59:59Počet diskusných príspevkov (0)
Vyhodnotenie projektu „Noví svätci z Petrovho stolca“

      Obdobie 50-tich dní po Veľkej noci mali žiaci našej diecézy príležitosť zapojiť sa do projektu „Noví svätci z Petrovho stolca“. Hľadaním materiálov na túto tému, vytváraním aktivít, spoločným stretávaním a modlitbou sa stali prostredníkmi a poslami. Svoje poslanie realizovali predstavením životných príbehov a realizovaním aktivít na tie udalosti zo života svätcov, ktoré ich samých oslovili. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2014-06-22 08:06:31Počet diskusných príspevkov (0)
Mons. Štefan Sečka: Výzva náboženským hnutiam, združeniam, spoločenstvám a skupinám v Spišskej diecéze

      Diecézny biskup o. Štefan, po konzultácii s kňazskou radou a na základe výziev diecéznej synody, poslal do farností výzvu náboženským zoskupeniam v Spišskej diecéze. Výzva sa týka evidencie náboženských hnutí, združení, spoločenstiev a skupín, po ktorej bude nasledovať stretnutie so zástupcami na diecéznej úrovni v jeseni tohto roka. Výsledkom bude inštrukcia diecézneho biskupa ohľadom spolupráce týchto náboženských zoskupení v diele evanjelizácie, apoštolátu a služby v Cirkvi. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2014-06-11 11:00:15Počet diskusných príspevkov (0)
Zamyslenie na jún - Výčitky svedomia, ľútosť a pokánie

      Istý príbeh hovorí o dvoch mužoch, čo sa pozerali spoza okna väzenských mreží na okolitý svet. Prví smutne hovorí: Pozri sa, aká veľká kaluž. Zase pršalo. Druhý sa pozrie bližšie a s pokojom v srdci pridáva slová: ja vidím nie kaluž, ale hviezdy. Naozaj, v pokojnej vode mláky sa odrážala hviezdna obloha.
      Naozaj, aký odlišný môžeme mať pohľad na tie isté veci či ľudí okolo nás. To platí aj o slovách z evanjelia: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo Božie kráľovstvo.“(Mt 3, 1). Ponúkam Vám preto netradičný pohľad, ktorý pred niekoľkými rokmi hlboko oslovil aj mňa. Pohľad kresťanského filozofa Jeana Lacroix k téme zmierenia a obrátenia. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2014-05-30 14:29:48Počet diskusných príspevkov (0)
Ja som s vami! (katechéza)

      V rámci katechézy farského spoločenstva a rodinnej katechézy vám ponúkame katechézu s prvkami Lectio divina, ktorej cieľom je prostredníctvom živej viery a skutkov lásky byť svedkami Božej prítomnosti vo svete. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2014-05-30 13:57:53Počet diskusných príspevkov (0)
Výtvarná súťaž „Biblia očami detí a mládeže“ 2013/14 - vyhodnotenie národného kola

      Žiaci Spišskej diecézy v národnom kole súťaže „Biblia očami detí a mládeže“ získali tri prvé a tri druhé miesta. Zároveň bola jedna práca ocenená za kreatívny autorsky prínos. Veľmi dobre umiestnenie dosiahli žiaci zo Základnej školy s materskou školou v Novoti. Všetkým žiakom blahoželáme a ďakujeme za ich svedectvo života i takouto zaujímavou formou. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2014-05-29 10:25:05Počet diskusných príspevkov (0)
Poznáme víťazov celoslovenského kola Biblickej olympiády 2013/14

      V Starej Ľubovni sa v dňoch 20. - 22. mája 2014 uskutočnil trinásty ročník Biblickej olympiády. Desať družstiev z celého Slovenska súťažilo medzi sebou v kategórii základných škôl a v kategórii stredných škôl. Prvenstvo v prvej kategórii si odnieslo trojčlenné družstvo školákov zo Základnej školy T. J. Moussona, Michalovce (Košická eparchia). Medzi stredoškolákmi zvíťazili študenti z gymnázia Martina Hattalu, Trstená (Spišská diecéza). [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2014-05-26 14:37:04Počet diskusných príspevkov (0)
Interaktívny kvíz o sv. Jánovi XXIII. a Jánovi Pavlovi II.

      V súvislosti s nedávnym svätorečením pápežov sv. Jána XXIII. a Jána Pavla II. vám ponúkame interaktívne kvízy, ktorých cieľom je priblížiť život svätých pápežov. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2014-05-09 06:49:22Počet diskusných príspevkov (0)
Nádej nezahanbuje (katechéza)

      V rámci katechézy farského spoločenstva a rodinnej katechézy vám ponúkame katechézu s prvkami Lectio divina, ktorej cieľom je charakterizovať potrebu a úlohu nádeje v živote kresťana. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2014-05-07 15:01:37Počet diskusných príspevkov (0)
Výtvarná súťaž „Biblia očami detí a mládeže“ 2013/14 - vyhodnotenie diecézneho kola

      Výtvarná súťaž „Biblia očami detí a mládeže“ má už svoju dlhoročnú tradíciu. Tento rok ju organizovalo Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. v spolupráci s Diecéznym katechetickým úradom Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie. Diecézne kolá zabezpečovali diecézne katechetické úrady na území vlastných diecéz. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2014-05-29 10:23:37Počet diskusných príspevkov (0)
Diecézne kolo Biblickej olympiády 2013/14 (foto, video)

      V dňoch 29. – 30. apríla 2014 sa v Spišskej Kapitule uskutočnilo diecézne kolo Biblickej olympiády v kategóriách základné a stredné školy. Prvý deň súťažilo 12 trojčlenných družstiev základných škôl a v druhý deň 10 trojčlenných družstiev stredných škôl. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2014-05-06 22:21:19Počet diskusných príspevkov (0)
Zamyslenie na máj - Uveriť v Božie odpustenie

      Keď na druhý deň videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal: "Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta..."

      Jedna epizóda zo života sv. Hieronyma, cirkevného otca hovorí, že po mnohých rokoch strávených v Jeruzaleme dokončil preklad Božieho slova do latinčiny. Bolo pár dní pred Vianocami a rozhodol sa prežiť Štedrý deň v blízkosti Jeruzalema. Uprostred noci sa mu zjavil Ježiš a povedal mu: Hieronym, čo mi podaruješ na narodeniny? On pohotovo a s nadšením povedal: Pane, dám ti svoj preklad tvojho slova - Biblie. Namiesto uznania mu Ježiš povedal: Nie, to nie je to, čo chcem.... [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2014-05-05 15:13:57Počet diskusných príspevkov (0)
Ponuka: YOUCAT - príprava na sviatosť zmierenia

      Ponúkame Vám najnovšiu publikáciu z obľúbenej série pre mladých Youcat, ktorá sa zameriava na sviatosť zmierenia ako na nový začiatok. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2014-04-03 14:39:24Počet diskusných príspevkov (0)
Zamyslenie na apríl - Kde začína môj hriech

„Človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, ale čo vychádza z človeka, to poškvrňuje človeka.“ (Mk 7, 1 - 23).

      Od malička sme vedení k osobnej hygiene. Viac krát sme počuli od rodičov: „choď si umyť ruky, pozri aké ich máš špinavé.“ Osveta starostlivosti o osobnú hygienu tela urobila a ešte stále robí veľa pri znížení takých chorôb, ako je žltačka. Zanedbávanie čistoty tela je spúšťačom mnohých ochorení. Zamysleli sme sa ale, čo je spúšťačom ochorenia našej duše? [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2014-04-03 11:41:50
Noví svätci z Petrovho stolca - súťažný projekt

      Pri príležitosti svätorečenia pápežov Jána Pavla II. a Jána XXIII. vám ponúkame projekt, ktorého cieľom je spoznať ich život a poslanie a predstaviť ich vybranému spoločenstvu v škole, rodine a farnosti. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2014-04-01 10:22:55Počet diskusných príspevkov (0)
Smädný po šťastí (katechéza)

      Ponúkame vám katechézu, ktorej cieľom je vedieť rozlíšiť na konkrétnych príkladoch pravé a nepravé šťastie. Poznať zmysel pôstneho obdobia v príprave na Veľkú noc. Zapamätať si konkrétnu vetu zo Svätého písma. Demonštrovať biblický príbeh o stretnutí Ježiša so Samaritánkou z rôznych uhlov pohľadu. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2014-03-24 09:30:19Počet diskusných príspevkov (0)
Krížová cesta: Prosba za posvätenie rúk

      Pôst je príležitosťou premýšľať o Božej láske k nám. Uvedomujeme si cenu, ktorú zaplatil z lásky k nám Pán Ježiš. Najväčšiu lásku má ten, kto položí svoj život za iných. Ako sme na tom my? Sme schopní priniesť čo i len malú obeť pre našich najbližších, ktorí nás milujú a ktorých máme radi? Skúsme spolu vykročiť na cestu lásky a pouvažovať nad tým, ako môžu naše ruky premeniť lásku na konkrétny skutok. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2014-03-17 15:48:48Počet diskusných príspevkov (0)
Sviatosť zmierenia - najlepšia príprava na Veľkú noc (katechéza)

      Sviatosť pokánia, nazývaná aj svätá spoveď alebo sviatosť zmierenia, odpustenia, obrátenia, je prostriedkom k tomu, aby sa človek zmieril s Bohom, aby mu boli odpustené hriechy. Ponúkame vám katechézu, ktorej cieľom je uvedomiť si potrebu prijatia sviatosti na uzdravenie duše od hriechov. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2014-03-11 08:06:32Počet diskusných príspevkov (0)
Krížová cesta pre deti

      Pár krokov s Ježišom môžeme urobiť v tomto pôstnom období my všetci. Pôst, to sú dni premýšľania a uvedomovania si Ježišovej lásky. Najväčšiu lásku má ten, kto vie dať vlastný život za iných. A Ježiš dal svoj život za nás všetkých. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2014-03-10 13:53:12Počet diskusných príspevkov (0)
Spytovanie svedomia podľa zastavení krížovej cesty

      Modlitba krížovej cesty má v pôstnej dobe dlhú tradíciu. Vznikla v stredoveku, kedy si ľudia začali pripomínať štrnásť zastavení poslednej Ježišovej cesty, ktorá viedla k jeho smrti. Keď sa na krížovú cestu pozrieme dnes, vidíme, ako sa Ježiš postavil k svojmu utrpeniu a smrti. Spoznáme ľudí, ktorí na tejto poslednej ceste stretol a ktorí mu pomohli. Keď sa budeme krížovú cestu modliť i my, poznáme, že Ježiš ju pretrpel z lásky k nám – ľuďom. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2014-03-10 08:57:59Počet diskusných príspevkov (0)
Bolestný ruženec (dramatizácia)

      Ruženec je rozjímavou modlitbou nad najdôležitejšími udalosťami spásy, udalosťami zo života Ježiša a Panny Márie. Na začiatku pôstneho obdobia vám ponúkame rozjímanie detí nad bolesťami Pána Ježiša. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2014-03-07 14:57:29Počet diskusných príspevkov (0)
Katechetické výzvy Svätého Otca Františka v apoštolskej exortácii Evangelii gaudium

      V posledný novembrový týždeň 2013 bola prezentovaná apoštolská exhortácia pápeža Františka o ohlasovaní evanjelia v súčasnom svete. Tento nový cirkevný dokument vychádza z biskupskej synody o „novej evanjelizácii“, ktorá sa uskutočnila v októbri 2012. Nadväzuje na učenie Evangelii nuntiandi Pavla VI. a Catechesi tradendae Jána Pavla II. Je venovaná všetkým veriacim kresťanom. [čítať ďalej]

:: Pridané: 2014-03-07 14:23:00    Počet diskusných príspevkov (0)
Zamyslenie na marec - Chcem rásť vo svätosti

„Nie každý, kto mi hovorí: "Pane, Pane," vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. (Mt 7,21). „To je Božia vôľa, vaše posvätenie.“ (1Sol 4, 3).

      Po smrti sa misionár dostal k prahu neba. Pri bráne ho už čakal sv. Peter a kladie mu otázky: „Tak povedz, ako si žil na Zemi? Čím by si chcel potešiť Ježiša?“ Misionár začal rozprávať o tom, koľko mostov cez rieky postavil pre indiánov. Koľko... [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2014-03-03 15:48:20
Pôstne číslo Katechetických ozvien 3-2013/2014

      Dávame vám do pozornosti nové číslo Katechetických ozvien. V pôstnom čísle nájdete aktuálne informácie, námety, katechézy a tiež zaujímavé knižné tituly. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2014-10-02 10:24:15
Videoprednášky zo seminára o Teológii tela od Jána Pavla II.

      Katechetický úrad Spišskej diecézy zorganizoval v sobotu 22.02.2014 vzdelávanie katechétov pod názvom Učiť sa milovať ľudskú lásku. Lektorom seminára bol ThLic. Róbert Neupauer a celkový obsah zameral na vovedenie a oboznámenie s obsahom teológie tela Jána Pavla II. a možnosti zaradenia do vyučovania náboženstva a katechézy. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2014-02-26 14:09:30Počet diskusných príspevkov (0)
Teológia tela – vovedenie do témy

      Blahoslavený pápež Ján Pavol II. veľmi intenzívne vnímal a žasol nad dielom stvorenia. Prežíval nadšenie z koruny ľudského stvorenia, ktorým je človek – muž a žena. V mužovi a žene dokázal vnímať krásu a veľkosť Stvoriteľa. Podstatnej otázke – čo znamená byť mužom a ženou – sa venuje v teológii tela. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2014-02-14 15:38:43Počet diskusných príspevkov (0)
Národný týždeň manželstva 10.-16.2.2014 (katechéza)

      Na Slovensku bude od 10. februára do 16. februára 2014 prebiehať aktivita s názvom Národný týždeň manželstva. Tohtoročnou témou je "Manželstvo - viac ako papier". [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2014-02-07 14:28:51Počet diskusných príspevkov (0)
Zamyslenie na február - Som Božím, preto som vzácnym!

      Pred nedávnom mi jeden známy v rozhovore povedal tieto slová: „ja som v živote nedostal nikdy nič len tak zadarmo. Všetko som si musel vlastným úsilím vybojovať. Či počas štúdia na strednej a vysokej škole, alebo počas letných brigád, keď som sa snažil zarobiť si peniaze, aby som pomohol rodičom. Alebo aj teraz v práci. Nič mi nespadlo len tak z neba zadarmo. Preto si všetko čo som dosiahol, veľmi vážim a som zato vďačný.“... [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2014-02-05 13:49:38Počet diskusných príspevkov (0)
Vyhodnotenie projektu „Tajomstvá a poklady YOUCAT-u“

      Milí priatelia, v posledných mesiacoch minulého roka sme realizovali projekt „Tajomstvá a poklady Youcatu“. Dnes Vám predkladáme vyhodnotenie tohto projektu. Uisťujeme Vás, že všetky súťažné hárky sme starostlivo prečítali, vyhodnotili a tu sú výsledky. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2014-01-17 09:31:11Počet diskusných príspevkov (0)
Duchovné cvičenia pre učiteľov NV/N v Ústí nad Priehradou

      Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy pozýva učiteľov NV a katechétov aj na duchovné cvičenia, ktoré sa uskutočnia od 14. februára do 16. februára 2014 v Oravskom centre mládeže v Ústí nad Priehradou. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2014-01-16 15:19:55Počet diskusných príspevkov (0)
Zamyslenie na január - Smieme znova začať

      V Roku viery sme na našej webovej stránke zverejňovali zamyslenia o. biskupa Štefana. V ponuke zamyslení budeme pokračovať a v roku 2014 nás bude obohacovať inšpiratívnymi myšlienkami na zamyslenie kňaz spišskej diecézy ThLic. Ing. Martin Kakalej – notár spišského cirkevného súdu a interný doktorand TF KU Ružomberok. Na začiatku každého mesiaca zverejníme jeho povzbudenie adresované vám, milí katechéti a učitelia náboženstva. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2014-01-15 14:22:30Počet diskusných príspevkov (0)
Pozvánka: Duchovné cvičenia pre učiteľov náboženstva a katechétov

      Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy pozýva učiteľov náboženstva a katechétov na duchovné cvičenia, ktoré sa uskutočnia od 27. februára do 2. marca 2014 v priestoroch Rehoľno-formačného centra pri kostole Božieho milosrdenstva, Sídlisko Západ, Spišská Nová Ves. Duchovné cvičenia na tému ĽUDSKÁ A DUCHOVNÁ FORMÁCIA KATECHÉTU povedie ThDr. František Knapík. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2014-01-30 08:56:18Počet diskusných príspevkov (0)
Spevníček detských pesničiek - ponuka

      Členovia detského zboru Mária z Trstenej pripravili a ponúkajú detský spevníček, ktorý by mohol byť pomôckou pre učiteľov NV/N a katechétov, prípadne vianočným darčekom pre deti, ktoré spievajú v speváckych zboroch alebo chodia na ZUŠ. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2013-12-13 08:53:55Počet diskusných príspevkov (0)
Lectio Divina - súbor katechéz

      Ponúkame vám katechézy s prvkami Lectio divina. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2013-12-12 15:05:15Počet diskusných príspevkov (0)
Mariánsky charakter Adventu

      V adventnom období v čase očakávania príchodu Pána a príprav najmilších kresťanských sviatkov Vianoc liturgia nám predkladá sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie (8. decembra). V tomto čase naše myšlienky smerujú k udalostiam súvisiacim s narodením Ježiša v Betleheme, kde má neodmysliteľné miesto i Panna Mária. [čítať ďalej]

:: Pridané: 2013-12-06 14:24:11    Počet diskusných príspevkov (0)
Spätná väzba vo výchovno-vzdelávacom procese

      Proces formálneho vzdelávania, ktoré sa realizuje v školskom prostredí má vlastnú postupnosť. Ciele, stratégie, dynamika hodiny a spätná väzba sú termíny, ktoré neodmysliteľne súvisia s vyučovacou hodinou. [čítať ďalej]

:: Pridané: 2013-12-03 13:29:08    Počet diskusných príspevkov (0)
Zamyslenie o. biskupa Štefana na december 2013: Viera a modlitba

      Otec biskup Štefan vo svojom zamyslení hovorí: "Modlitba je pre nás tým, čo pre vtáky krídla. Umožňuje nám povznášať srdce k Bohu a pestovať s ním spoločenstvo lásky." Dávame vám k dispozícii jeho celé znenie. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2013-12-05 15:32:59Počet diskusných príspevkov (0)
Zadanie 4. súťažného kola: Súťaž TAJOMSTVÁ A POKLADY YOUCATU

      Milí priatelia, všetci, ktorí ste sa zapojili do nášho projektu „Tajomstvá a poklady Youcatu“ a priebežne posielate svoje súťažné hárky, ale aj Vy, ktorí sa chystajú poslať ich naraz po ukončení posledného kola, Vás všetkých pozdravujeme a prajeme požehnaný Advent. Na jeho začiatku zverejňujeme zadania štvrtého, posledného kola a netrpezlivo očakávame Vaše odpovede. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2013-12-02 09:28:08Počet diskusných príspevkov (0)
Mikulášsky strapec hrozna (dramatizácia)

      Svätý Mikuláš je veľmi známym a obľúbeným svätcom. Čaro jeho slávenia i hĺbka jeho posolstva je nesmierna. Vypovedanie tohto posolstva však nemusí mať každý rok tú istú podobu. O svätom Mikulášovi máme k dispozícií mnohé legendy a známe príbehy. Skúsme sa pri režírovaní Mikuláša inšpirovať jedným z nich. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2013-11-29 10:33:53Počet diskusných príspevkov (0)
Ponuka (nielen) na advent

      Ponúkame materiály k sv. omšiam za účastí detí, ktoré sa dajú použiť aj vo farskej katechéze. Ide o šestnásť tematických príhovorov a plagáty s obrázkami svätcov pre deti. Materiál bol pripravený ako adventná príprava, ale dá sa použiť aj mimo adventu na sv. omše za účastí detí počas roka. Počas osemnástich týždňov budú deti spoznávať životopisy svätých a blahoslavených, ktorí išli cestou chudoby a venovali sa chudobným.
      Hlavná myšlienka je inšpirovaná slovami Svätého Otca Františka, ktorý si želá, aby bola Cirkev chudobná pre chudobných. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-01-20 14:29:17
Adventná duchovna obnova v Ružomberku

      Katechetický úrad Spišskej diecézy vás srdečne pozýva na adventnú duchovnú obnovu v Ružomberku. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2013-12-11 10:42:46Počet diskusných príspevkov (0)
Adventné číslo Katechetických ozvien 2-2013/2014

      Pred začiatkom Adventného obdobia vám ponúkame nové číslo Katechetických ozvien. Okrem odborných článkov nájdete v časopise námety a ponuky aktivít na prežívanie Adventného obdobia, ktoré môžete použiť v škole, ale i vo farskej a rodinnej katechéze. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2014-10-02 10:25:28Počet diskusných príspevkov (0)
Propozície a návrh: Noc čítania Biblie 2013

      Katolícke pedagogické a katechetické centrum (KPKC, n. o.) v spolupráci s rádiom LUMEN organizuje štvrtý ročník projektu Noc čítania Biblie, ktorého hlavným cieľom je pripomenutie posolstva Biblie. Nakoľko v Rádiu Lumen zaznie analýza biblického úryvku o vyznaní Petra pri Cézarey Filipovej (Mt 16,13-28) je vhodné tematicky sa zamerať okrem iných i na tento text, využiť rôzne možnosti spracovania textu podľa ponúknutých návrhov a v prípade použitia uvedeného textu aktualizovať ho i v súvislosti s rozprávaním o novom pápežovi Františkovi. Projekt sa začína 13.12.2013.... [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2013-11-29 09:07:41Počet diskusných príspevkov (0)
Pod hviezdou - adventná ponuka z eRka

      Hviezda už z diaľky žiarila trom mudrcom z Východu. Tí sa vybrali na ďalekú púť, aby prišli do Betlehema a poklonili sa narodenému Kráľovi kráľov. Hnutie kresťanských spoločenstiev detí - eRko, ponúka možnosť putovať k jasličkám. Dobrým sprievodcom na ceste je publikácia "Pod hviezdou", kde je možné nájsť adventné a vianočné zamyslenia, kalendáre, hry, scénky a veľa iných podnetných aktivít. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2013-11-19 15:57:15Počet diskusných príspevkov (0)
Zadanie 3. súťažného kola: Súťaž TAJOMSTVÁ A POKLADY YOUCATU

      Milí priatelia, polovicu súťažných kôl (dva) máme za sebou. Vyjadrujeme radosť a poďakovanie všetkým, ktorí ste sa zapojili, prelúskali všetky body Youcatu, „prevetrali“ svoje vedomosti a prehĺbili svoju vieru. Nastal čas zverejniť zadanie tretieho súťažného kola, v ktorom máte možnosť lepšie spoznať nášho Pána a priateľa Ježiša. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2013-12-02 09:05:28Počet diskusných príspevkov (0)
Prezentácie a foto z metodických dni 2013/14

      V októbri a novembri sa v regiónoch Spišskej diecézy uskutočnili semináre pre učiteľov NV/N. Obsahom vzdelávania boli témy ako motivácia, spätná väzba vo vyučovaní a sexuálna výchova v školách. Ponúkame vám prezentácie k prednáškam, ktoré odzneli na seminári. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2013-11-15 12:19:34Počet diskusných príspevkov (0)
Biblické okienko

      Tak ako po iné roky, aj v tomto školskom roku 2013/14 pokračuje Biblická olympiáda. Už jej 13. ročník netrpezlivo očakávajú všetci, ktorí sa jej v minulých rokoch zúčastňovali a pri riešení úloh prežívali pekné chvíle v spoločenstve kamarátov. Na pomoc učiteľom pri príprave úloh otvárame toto „Biblické okienko“. V ňom budeme zverejňovať rôzne typy úloh (doplňovačky, prešmyčky, kvízy, testy a iné) spracované podľa jednotlivých kníh. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2014-01-30 10:39:10Počet diskusných príspevkov (1)
Videoprednášky a prezentácie zo seminára „Interpretácia vybraných biblických tém“ v Poprade

      V pondelok 4.11.2013 sa v Poprade uskutočnil seminár "Interpretácia vybraných biblických tém", ktorý organizoval Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy. Tematicky obsah bol zamerany na starozákonné knihy Exodus, Jonáš a Evanjelium podľa Jána. Ponúkame záznam a prezentácie zo seminára, ktoré poskytol lektor doc. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2013-11-08 08:41:47Počet diskusných príspevkov (0)
Zamyslenie o. biskupa Štefana na november 2013: Eschatologická viera

      Z príležitosti Roku viery vydal diecézny biskup Mons. Štefan Sečka zamyslenie na mesiac november pod názvom "Eschatologická viera". [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2013-11-07 10:05:57Počet diskusných príspevkov (0)
Zadanie 2. súťažného kola: Súťaž TAJOMSTVÁ A POKLADY YOUCATU

      Milí priatelia. Je tu druhé kolo projektu „Tajomstvá a poklady Youcatu“. Zadania na tému Boh – Otec vám dávajú možnosť ďalšieho rastu a získania nových vedomosti o svojej viere. Ďakujeme za váš záujem, prajeme pekné a požehnané chvíle s YOUCATom. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2013-11-04 08:55:27Počet diskusných príspevkov (0)
Sviečka za nenarodené deti: 2. november 2013

      Pozývame vás zapojiť sa do kampane Sviečka za nenarodené deti, ktorá prebieha počas októbra s vyvrcholením 2. novembra. Kampaňou si každoročne uctievame pamiatku nenarodených detí, ktoré zomreli pri potrate. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2013-10-23 13:38:52Počet diskusných príspevkov (0)
Zadanie 1. súťažného kola: Súťaž TAJOMSTVÁ A POKLADY YOUCATU

      Milí priatelia! Predkladáme vám zadanie 1. súťažného kola v projekte Tajomstvá a poklady Youcatu. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2013-10-30 14:00:50Počet diskusných príspevkov (3)
Misijná nedeľa – podnety a návrhy

      Tretia októbrová nedeľa má prívlastok "misijná nedeľa." Jedným z najlepších spôsobov ako oživiť vieru vo farnostiach je zamerať pozornosť veriacich na misijné poslanie, ktoré sme dostali pri krste, prípadne na pomoc tým, ktorí toto poslanie realizujú priamo v misijných krajinách sveta. Radosť plynúca z pomoci bratom a sestrám v misiách je veľmi dôležitá a práve ona rozohňuje plamienok viery, ktorú by sme mali prežívať nielen citovo, slovami, ale aj skutočnou reálnou pomocou v rôznych formách. Aké formy pomoci to môžu byť práve na Misijnú nedeľu vám chceme ponúknuť v nasledujúcich témach. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2013-10-21 08:17:40Počet diskusných príspevkov (0)
Diecézna súťaž TAJOMSTVÁ A POKLADY YOUCATU

    Radi súťažíte? Testy, kvízy, súťaže, projekty sú zaujímavou formou overenia si svojich vedomostí, ale aj získavania nových. Jeden takýto projekt práve začíname. Ak máte chuť popasovať sa so súťažnými úlohami na témy Youcatu, táto výzva je adresovaná vám. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2013-10-23 15:11:09Počet diskusných príspevkov (0)
Nové číslo Katechetických ozvien 1-2013/2014

      Dávame vám do pozornosti prvé číslo Katechetických ozvien v šk. roku 2013/2014. Okrem aktuálnych informácií sú v nich odborné články ku kontroverznej téme rodovej rovnosti, katechézy a motivačné príbehy na tému ochrany života a námety na aktivity v mesiaci posvätného ruženca. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2014-10-02 10:26:10Počet diskusných príspevkov (0)
Zamyslenie o. biskupa Štefana na október 2013: Svedecká viera

      Diecézny biskup Mons. Štefan Sečka vydal z príležitosti Jubilejného roku a Roku viery zamyslenie na mesiac október pod názvom "Svedecká viera". [čítať ďalej]

:: Pridané: 2013-10-01 11:05:07    Počet diskusných príspevkov (0)
Pozvánka na metodické dni: Október 2013

      Pozývame učiteľov NV/N a katechétov na metodické dni, ktoré sa uskutočnia v októbri 2013 na viacerých miestach Spišskej diecézy. (ZMENA TERMÍNU metodického dňa v Ružomberku).... [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2013-11-07 11:15:07Počet diskusných príspevkov (0)
Na cestu viery s YOUCAT-om (prezentácie)

      Vzhľadom na dočasné nefungovanie slovenskej mutácie www.youcat.org, kde boli k dispozícii prezentácie k práci s YouCat-om, ich ponúkame na našej stránke. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2014-08-18 14:58:36Počet diskusných príspevkov (1)
Ponuka: Kreatívne materiály k nedeľným evanjeliám pre deti

      Tvorcovia webového portálu katechezy.sk uvažujú nad pravidelným uverejňovaním bulletinu, ktorého cieľom by bolo pomôcť katechétom a kňazom pri pastorácii a katechéze detí. Bulletin by mal vychádzať každý týždeň a obsahovať kreatívne spôsoby práce detí nad nedeľným evanjeliom – osemsmerovky, doplňovačky, omaľovánky. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2013-09-26 13:23:44Počet diskusných príspevkov (0)
Propozície výtvarnej súťaže „Biblia očami detí a mládeže“ v školskom roku 2013-14

      Dávame vám do pozornosti výtvarnú súťaž "Biblia očami detí a mládeže." Témou súťaže v uvedenom školskom roku sú motívy z Knihy Exodus (kap 1-24), Kniha proroka Jonáša, Evanjelium podľa Jána. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2013-09-10 10:50:56Počet diskusných príspevkov (0)
Zamyslenie o. biskupa Štefana na september 2013: Poslušná viera

      Z príležitosti Roku viery vydal diecézny biskup Mons. Štefan Sečka zamyslenie na mesiac september pod názvom "Poslušná viera". [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2013-09-09 13:46:11Počet diskusných príspevkov (0)
Život je dar - chránim ho (katechéza)

      Z príležitosti prípravy na Národný pochod za život vám ponúkame katechézu, ktorej cieľom je rozlíšiť kultúru života od kultúry smrti, akceptovať život ako hodnotu a prijímať postoje kultúry života. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2013-09-05 08:05:12Počet diskusných príspevkov (0)
Veni Sancte v Poprade: video a fotografie

      Učitelia náboženskej výchovy Spišskej diecézy dňa 30. augusta 2013 prosili o dary Ducha Svätého slávnostným Veni Sancte a spoločným slávením sv. omše. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2013-09-09 13:52:18Počet diskusných príspevkov (0)
Biblická súťaž „Biblická olympiáda“ v školskom roku 2013/2014

      Ponúkame vám možnosť zapojiť sa do Biblickej olympiády aj v školskom roku 2013/2014. Písomnú prihlášku, ktorá je súčasťou týchto propozícií, treba zaslať na príslušný Diecézny katechetický úrad do 30. 11. 2013. Školy, ktoré sa prihlásia po tomto termíne, nebudú zaradené do súťaže. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2013-10-09 13:13:59Počet diskusných príspevkov (0)
Úcta k životu (katechéza)

      V rámci katechézy farského spoločenstva, školskej a rodinnej katechézy a z príležitosti Národného pochodu za život vám ponúkame katechézu s prvkami Lectio divina. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2013-12-06 11:40:13Počet diskusných príspevkov (0)
Pozvánka na celodiecézny katechetický deň a Veni Sancte v Poprade

      Po skončení letných prázdnin a dovoleniek pozývame kňazov, katechétov, učiteľov náboženskej výchovy a náboženstva na celodiecézny katechetický deň s otcom biskupom, ktorý sa uskutoční 30. augusta 2013 v Poprade. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2013-08-23 09:35:57Počet diskusných príspevkov (0)
Kvíz o pápežovi Františkovi

      "Čo vieš o novom Svätom Otcovi Františkovi?" je názov kvízu, ktorého cieľom je spoznať a priblížiť život a osobu pápeža Františka. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2013-08-28 22:50:09Počet diskusných príspevkov (0)
Piesne z metodických príručiek pre ZŠ

      Dávame vám do pozornosti piesne z metodických príručiek pre jednotlivé ročníky ZŠ vo formáte PowerPoint. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2013-08-28 23:06:37Počet diskusných príspevkov (0)
Zamyslenie o. biskupa Štefana na august 2013: Rodinná viera

      Diecézny biskup Mons. Štefan Sečka vydal z príležitosti Jubilejného roku a Roku viery zamyslenie na mesiac august pod názvom "Rodinná viera". [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2013-08-01 15:40:04Počet diskusných príspevkov (0)
Spojená škola Tvrdošín - víťaz diecéznej cyrilometodskej súťaže

      „Poznajme patrónov Žilinskej diecézy a spolupatrónov Európy sv. Cyrila a Metoda“ bol názov súťaže, ktorú vyhlásil Diecézny školský úrad v Žiline ešte koncom roka 2011. Súťaž sa konala pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2013-07-16 13:09:46Počet diskusných príspevkov (0)
Sviatostná viera: Zamyslenie o. biskupa Štefana na júl

      Diecézny biskup Mons. Štefan Sečka vydal z príležitosti Jubilejného roku a Roku viery zamyslenie na mesiac júl pod názvom "Sviatostná viera". [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2013-07-09 11:31:22Počet diskusných príspevkov (0)
Kontinuálne vzdelávanie v šk. roku 2013/2014

      V školskom roku 2013/14 plánujeme otvoriť 3. ročník kontinuálneho vzdelávania. Prihlasovať sa môžu učitelia, ktorí vyučujú predmet náboženstvo/náboženská výchova. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2013-06-21 08:29:10Počet diskusných príspevkov (0)
Katechetické ozveny 4-2012/2013

      Na konci školského roka vám dávame do pozornosti nové číslo Katechetických ozvien. V čísle nájdete aktuálne informácie, odborné rady, námet na letný tábor, tiež zaujímavé knižné tituly a DVD. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2014-02-05 09:08:17Počet diskusných príspevkov (0)
Prezentácie z katechetických dielní v Dolnom Kubíne

      Jeruzalemský chrám a synagóga boli témami katechetických dielní, ktoré sa uskutočnili 12.6.2013 v Dolnom Kubíne. Ponúkame vám prezentácie doc. ThDr. Františka Trstenského, PhD., ktorý katechetické dielne viedol. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2013-06-18 15:08:50Počet diskusných príspevkov (0)
Video a prezentácie zo seminára: Kristianizácia Slovenska vzhľadom na cyrilometodskú misiu

      Katechetický úrad Spišskej diecézy zorganizoval 28. mája 2013 v Poprade seminár na tému kristianizácie Slovenska. V prvej časti cirkevný historik HEDr. Ľuboslav Hromják PhD. predstavil vývoj misijných aktivít pred príchodom sv. Cyrila a Metoda ako aj ich misijnú službu a význam v 9. storočí v priebehu celých dejín Cirkvi. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2013-06-07 12:08:54Počet diskusných príspevkov (0)
Zamyslenie o. biskupa Štefana na jún: Viera činná v láske

      Otec biskup Mons. Štefan Sečka vydal z príležitosti Jubilejného roku a Roku viery zamyslenie na mesiac jún pod názvom "Viera činná v láske". [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2013-06-07 11:08:27Počet diskusných príspevkov (0)
Verím v Ducha Svätého (katechéza)

      V prebiehajúcom Roku viery a slávenia Turíc vám ponúkame katechézu, ktorej cieľom je spoznať Ducha Svätého ako toho, ktorý buduje, oživuje a vedie Cirkev. Taktiež, vo svojom živote prijímať posilu a moc Ducha Svätého, ktorú potrebujeme, aby sme boli schopní žiť kresťanský život. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2013-05-20 10:49:54Počet diskusných príspevkov (0)
Mariánska viera: Zamyslenie o. biskupa Štefana na máj

      Diecézny biskup Mons. Štefan Sečka vydal z príležitosti Jubilejného roku a Roku viery zamyslenie na mesiac máj pod názvom "Mariánska viera". [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2013-05-03 15:17:14Počet diskusných príspevkov (0)
Verím v Boha - 14 katechéz na vyznanie viery

      V prebiehajúcom Roku viery vám ponúkame katechézy na vyznanie viery. Sú k dispozícii na tomto mieste[čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2013-05-03 14:07:46Počet diskusných príspevkov (0)
Diecézne kolo Biblickej olympiády 2012/13

      V dňoch 16. – 17. apríla 2013 sa v Spišskej Kapitule uskutočnilo diecézne kolo Biblickej olympiády v kategóriách základné a stredné školy. Prvý deň súťažilo 12 trojčlenných družstiev základných škôl a v druhý deň 8 trojčlenných družstiev stredných škôl. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2014-05-06 08:48:27Počet diskusných príspevkov (0)
Výtvarná súťaž „Biblia očami detí a mládeže“ 2012/13 - vyhodnotenie

      V školskom roku 2012/2013 sa do súťaže v našej diecéze zapojilo 32 škôl zaslaním 213 prác. Motívy bolo možné čerpať z Prvej knihy kráľov, Rút a z Evanjelia podľa Matúša. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2013-04-25 14:36:02Počet diskusných príspevkov (0)
Ponuka nového projektu pre žiakov základných škôl: Habemus papam

      Diecézny katecheticky úrad ponuka žiakom základných škôl nový projekt s názvom: Habemus papam. Cieľom tohto projektu je v súvislosti s nedávnou voľbou Svätého Otca uvedomiť si dôležitosť a význam úradu pápeža v Katolíckej Cirkvi a podeliť sa so svojimi dojmami z prežívania tejto udalosti. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2013-04-18 08:32:27Počet diskusných príspevkov (0)
Cesta svetla

      Vo veľkonočnom období ponúkame možnosť rozjímať nad osláveným Kristom prostredníctvom pobožnosti Cesta svetla, ktorej všetkých 14 zastavení vychádza z evanjeliových textov. Pobožnosť možno zaradiť i do vyučovacej hodiny tak, že evanjeliové texty si môžu deti prečítať vo dvojiciach sami a potom si ukladajú obrázky, ktoré učiteľ pripraví, do tvaru cesty. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2013-04-05 21:31:52Počet diskusných príspevkov (0)
Katechéza na motto pápeža Františka

      Ponúkame vám katechézu na pápežské motto Svätého Otca Františka. Obsahom motta je evanjeliový príbeh povolania sv. Matúša slovami: „Ježiš vidiac vyberača daní zadíval sa na neho pohľadom lásky a povolal ho povediac mu: "Poď za mnou!“ (Porov. Mt 9,9). [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2013-04-08 13:41:40Počet diskusných príspevkov (0)
Výsledky okresných (dekanátnych) kôl Biblickej olympiády

      V dňoch 19.-21. marca 2013 sa v jednotlivých dekanátoch uskutočnila Biblická olympiáda. Obsahom jednotlivých kôl bolo riešenie piatich úloh z určených biblických kníh. V tomto roku to bola Prvá kniha kráľov, kniha Rút a Evanjelium podľa sv. Matúša. Do súťaže bolo zapojených 91 základných a 30 stredných škôl. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2013-03-27 10:51:16Počet diskusných príspevkov (0)
Projekt Pápež František

      Cieľom projektu je bližšie sa zoznámiť s osobnosťou nového pápeža Františka. Jeho nástup na pápežský stolec vzbudil veľký záujem o spoznávanie jeho osobnosti. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2013-03-26 10:45:08Počet diskusných príspevkov (0)
Projekt Pohľadnica ku Dňu matiek

      Cieľom projektu je vyzdvihnúť úlohu celoživotného poslania matky, počnúc dozrievaním k zodpovednému materstvu a rodičovstvu, cez prinášanie obety pre dobro bezbranného človeka a neskôr dospievajúceho i zrelého človeka až po potrebnú pomoc v rokoch staroby a choroby. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2013-03-26 10:44:57Počet diskusných príspevkov (0)
Projekt Pošlem to ďalej

      Cieľom projektu je inšpirovať mladú generáciu kresťanov všímať si vo svojom okolí kresťanské hodnoty, nechať sa nimi osloviť a povzbudzovať ďalších ľudí k uvedeným hodnotám aktuálnym a originálnym spôsobom. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2013-03-26 10:44:47Počet diskusných príspevkov (0)
Nový Kristov námestník pápež František

      Stredajší večer 13. marca 2013 ostane pre históriu navždy spojený s úspešnou voľbou nového pápeža Katolíckej cirkvi, ktorý je v poradí 266. Kristovým námestníkom. Kardináli zvolili spomedzi seba argentínskeho kardinála a jezuitu Jorge Maria Bergoglia, arcibiskupa Buenos Aires. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2013-03-19 07:42:33Počet diskusných príspevkov (0)
Videoprednášky a prezentácie zo seminára o katechizácii birmovancov (doplnené o Alfa kurz)

      Katechetický úrad Spišskej diecézy zorganizoval v sobotu 19.1.2013 a 9.3.2013 vzdelávanie, na ktorom bol predstavený YOUCAT – katechizmus pre mladých a jeho konkrétne použitie v katechéze mladých. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2013-03-12 11:23:39Počet diskusných príspevkov (0)
Viera a pôst (katechéza s prvkami Lectio divina)

      V rámci katechézy farského spoločenstva a rodinnej katechézy na Rok viery vám ponúkame katechézu s prvkami Lectio divina. Téma: Pôst a naše motívy v duchovnom živote. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2013-02-13 08:44:53Počet diskusných príspevkov (0)
Formovanie svedomia detí v kontexte náboženskej výchovy

      V Evanjeliu čítame, že Ježiš Kristus sa po svojom krste v Jordáne utiahol na štyridsať dní na púšť, kde sa postil a bojoval s pokúšaním zlého ducha. Ježiš sa však ním nedal zlomiť a pokúšaniu nepodľahol. Rôzne situácie prinášajú aj do nášho života mnohé pokušenia a následné zlyhania. Každý z nás aspoň niekedy pocítil výčitku svedomia a túžbu napraviť svoju chybu. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2013-02-11 14:39:54Počet diskusných príspevkov (1)
Obetavá viera: Zamyslenie o. biskupa Štefana na február

      Diecézny biskup Mons. Štefan Sečka vydal z príležitosti Jubilejného roku a Roku viery zamyslenie na mesiac február pod názvom "Obetavá viera". [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2013-02-11 12:06:17Počet diskusných príspevkov (0)
Katechetické ozveny: Pôstne číslo

      Pred začiatkom pôstneho obdobia v Roku viery Vám prinášame nové číslo Katechetických ozvien. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2014-02-05 09:07:42Počet diskusných príspevkov (0)
Biblická viera: Zamyslenie o. biskupa Štefana na január

      Diecézny biskup Mons. Štefan Sečka vydal z príležitosti Jubilejného roku a Roku viery zamyslenie na mesiac január pod názvom "Biblická viera". [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2013-01-07 08:32:46Počet diskusných príspevkov (0)
Modlitba ako aktualizácia viery

      Modlitba je veľmi úzko spojená s vierou. Prostredníctvom viery sa stretávame s Bohom v modlitbe. Je to konečná forma uskutočňovania viery v našom duchovnom živote. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2012-12-17 11:15:16Počet diskusných príspevkov (0)
Zamyslenie o. biskupa Štefana na december: Eucharistiská viera

      Diecézny biskup Mons. Štefan Sečka vydal z príležitosti Jubilejného roku a Roku viery zamyslenie na mesiac december pod názvom "Eucharistická viera". [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2012-12-06 13:04:40Počet diskusných príspevkov (0)
Stála rada Konferencie biskupov Slovenska o poslaní učiteľa

      Konferencia biskupov Slovenska zverejnila list o poslaní učiteľa, v ktorom sa okrem iného píše: "Školstvo môže byť iné, ak sa začneme oň viacej zaujímať. Škola nie je nutným zlom, ale veľkou príležitosťou k osobnostnému rozvoju človeka." Prinášame vám celé znenie listu. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2013-01-29 10:56:24Počet diskusných príspevkov (0)
Katechetické ozveny: Adventné číslo

      Pred začiatkom adventného obdobia Vám prinášame nové číslo Katechetických ozvien. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2014-02-05 09:07:05Počet diskusných príspevkov (0)
Stanovisko diecézneho biskupa k šíreniu bludnej náuky o pečati živého Boha

      Spišský biskup Mons. Štefan Sečka vydal na základe hlásenia kňazov a telefonátov od veriacich, že internetom sa šíri údajné Veľké varovanie Ježiša Krista. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2012-11-27 15:21:43Počet diskusných príspevkov (0)
Spytovanie svedomia pre mladých (katechéza)

      V Roku viery vám ponúkame katechézu, ktorá je vhodná aj pri príprave birmovancov na sviatosť birmovania. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2012-11-16 10:26:46Počet diskusných príspevkov (0)
Videoprednášky a prezentácie zo seminára „Interpretácia vybraných biblických tém“ v RK

      V piatok 9.11.2012 zorganizoval DKÚ v Ružomberku seminár zameraný na prácu a štúdium Svätého písma. Obsahom vzdelávania boli starozákonné knihy Rút a Prvá kniha kráľov a Evanjelium podľa Matúša. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2014-11-14 09:37:02Počet diskusných príspevkov (0)
Povolanie v živote kresťana - Lectio divina Jer 1, 4-10

      Ponúkame vám katechézu s prvkami Lectio divina, cieľom ktorej je obnova farského spoločenstva a rodinnej katechézy. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-06-12 14:38:06Počet diskusných príspevkov (0)
Divadelná hra a akadémia: Sv. Cyril a Metod

      V rámci výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda vám sprostredkujeme scénku, ktorá môže obohatiť slávenie výročia v škole alebo vo farnosti. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2013-10-08 09:47:24Počet diskusných príspevkov (0)
Ekleziálna viera: Zamyslenie o. biskupa Štefana na november 2012

      Diecézny biskup Mons. Štefan Sečka vydal z príležitosti Jubilejného roku a Roku viery zamyslenie na mesiac november pod názvom "Ekleziálna viera". [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2012-11-02 12:34:51Počet diskusných príspevkov (0)
Kristocentrizmus v živote a v práci katechétu

      Vstupom do metodických dní bola, tak ako každoročne, duchovno-formačná prednáška. V tomto roku zameraná na Rok viery a život s Kristom. V elektronickej podobe ju uvádzame i na webovej stránke DKÚ. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2014-01-13 12:56:30Počet diskusných príspevkov (0)
Metodické a katechetické materiály z metodických dní (október 2012)

      V dňoch od 9.10. do 17.10.2012 Katechetický úrad organizoval pre učiteľov NV/N metodické dni. Ponúkame vám katechetické a metodické materiály, ktoré boli odprezentované v prebiehajúcom Roku viery. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2012-11-02 09:08:44Počet diskusných príspevkov (0)
Ad: Metodické dni - oficiálne vyjadrenia

      Počas metodických dní, ktoré sme absolvovali po diecéze odzneli otázky o štrajku učiteľov a výstave ľudských tiel „The Human Body Exhibition“. Na našej webovej stránke vám sprostredkujeme oficiálne vyjadrenie otcov biskupov. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2012-10-18 14:20:31Počet diskusných príspevkov (0)
Abrahám, vzor živej viery - Lectio divina Gn 22, 1-9

      V rámci katechézy farského spoločenstva a rodinnej katechézy vám na Rok viery ponúkame katechézu s prvkami Lectio divina. [čítať ďalej]

:: Pridané: 2012-10-15 11:09:03    Počet diskusných príspevkov (0)
Biblická katechéza v službe očisťovania a prehlbovania obrazu Boha u mladého človeka

      Dávame vám do pozornosti prednášku ThLic. Petra Nákačku, ktorá odznela na Veni Sancte 31.8.2012 v Ružomberku. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2012-10-15 10:54:08Počet diskusných príspevkov (0)
Pastoračné usmernenie pre Rok viery

      Kongregácia pre náuku viery vydala usmernenie pre Rok viery, ktorý sa v Cirkvi bude sláviť od 11.10.2012. Usmernenie sa týka univerzálnej Cirkvi, biskupských konferencií, diecéz a farností, spoločenstiev, združení a hnutí. [čítať ďalej]

:: Pridané: 2012-10-11 09:54:39    Počet diskusných príspevkov (0)
Zásady používania Svätého písma v rodine

      Dávame vám do pozornosti videoprednášku doc. ThDr. Františka Trstenského, PhD. na tému: Zásady používania Svätého písma v rodine, ktorá odznela na Deň rodiny v Spišskej Novej Vsi. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2012-10-15 13:36:58Počet diskusných príspevkov (0)
Interaktívne cvičenia na Rok viery a Rok sv. Cyrila a Metoda

      V rámci výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda a začínajúceho Roku viery vám dávame do pozornosti interaktívne cvičenia v programe Hot Potatoes, ktoré môžu vhodným použitím obohatiť vyučujúci proces NV/N v škole i katechézu vo farnosti. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2013-10-08 09:46:53Počet diskusných príspevkov (0)
Ruženec ako dar: Katechetický námet na mesiac október

      Posvätný ruženec je liekom na choré a zranené srdce, ale je i veľkou zbraňou v boji proti zlu, proti pokušeniam. Októbrová duchovná kytica ruží pre Máriu je jedným zo spôsobov, ako prehĺbiť vieru a priblížiť sa k Bohu. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2012-10-01 13:05:58Počet diskusných príspevkov (0)
Mons. Štefan Sečka: Misijná viera

      Diecézny biskup Mons. Štefan Sečka vydal z príležitosti Jubilejného roku a Roku viery zamyslenie na mesiac október pod názvom "Misijná viera". [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2012-11-02 12:13:11Počet diskusných príspevkov (0)
Katechetický námet na október: Máriino rúcho

      Dávame vám do pozornosti katechetický námet na mesiac október. Cieľom aktivity je spoznať a naučiť sa modlitbu posvätného ruženca, prežívať tajomstvá ruženca v spojení s vykupiteľským dielom Ježiša Krista a získať návyk pravidelnej modlitby. [čítať ďalej]

:: Pridané: 2012-10-01 09:53:28    Počet diskusných príspevkov (0)
PONUKA: YOUCAT - Modlitby pre mladých a „Na birmovku s YOUCAT-om“

      Ponúkame vám možnosť objednať si novinku z edície YOUCAT - Modlitby pre mladých. Rovnako si môžete objednať príručku „Na birmovku s YOUCAT-om", a samotný YOUCAT - katechizmus pre mladých. Publikácie si môžete objednať prostredníctvom emailu: dkuspis@dkuspis.sk, telelefonicky: 053 446 25 71, alebo na adrese: Katechetický úrad Spišskej diecézy, Levočská 10, Spišská Nová Ves. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2012-09-21 14:06:21Počet diskusných príspevkov (0)
Usmernenie pre Rok viery

      Kongregácia pre náuku viery vydala usmernenie pre Rok viery, ktorý sa v Cirkvi bude sláviť od 11.10.2012. Usmernenie sa týka univerzálnej Cirkvi, biskupských konferencií, diecéz a farností, spoločenstiev, združení a hnutí. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2012-09-21 08:46:53Počet diskusných príspevkov (0)
Katechetické ozveny 1-2012/2013

      Dávame vám do pozornosti nové číslo Katechetických ozvien. V čísle nájdete aktuálne informácie, odborné rady, námety a katechézy na tému sv. Cyril a Metod, tiež zaujímavé knižné tituly. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2014-02-05 09:06:28Počet diskusných príspevkov (0)
Apoštolská viera: Mons. Štefan Sečka

      V rámci prípravy na Rok viery, diecézny biskup Mons. Štefan Sečka vydal zamyslenie na september pod názvom: "Apoštolská viera". [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2012-09-05 16:12:00Počet diskusných príspevkov (0)
Foto a Mp3 z Veni Sancte v Ružomberku

      V piatok 31.8.2012 učitelia N/NV a katechéti začali spoločne nový školský rok slávnostným Veni Sancte. Program začal sv. omšou, ktorú celebroval otec biskup Mons. Štefan Sečka. V príhovore katechétov pvzbudil k novej evenjelizácii, zrozumiteľnejším spôsobom ohlasovať radostnú zvesť. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2012-09-05 16:00:16Počet diskusných príspevkov (0)
Školský časopis (videoprednáška)

      Dávame vám do pozornosti videoprednášku ThLic. Ľubomíra Balogu, PhD. na tému školský časopis. Prednáška odznela na seminári o farských médiách v Spišskej Novej Vsi. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2012-09-04 12:01:29Počet diskusných príspevkov (0)
Mons. Štefan Sečka: Trojičná viera

      Diecézny biskup Mons. Štefan Sečka vydal z príležitosti Jubilejného roku a Roku viery zamyslenie na mesiac august pod názvom "Trojičná viera". [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2014-01-13 12:51:52Počet diskusných príspevkov (0)
Na tému: Farský časopis (videoprednáška)

      Videoprednáška Mgr. Moniky Hodnickej na tému farský časopis obsahuje informácie, čo všetko by mal obsahovať farský časopis, o jeho význame a prínose pre farské spoločenstvo. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2012-08-02 09:44:20Počet diskusných príspevkov (0)
Propozície výtvarnej súťaže „Biblia očami detí a mládeže“ v školskom roku 2012-13

      Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. v spolupráci s Diecéznym katechetickým úradom Nitrianskej diecézy organizuje celoslovenskú súťaž pod názvom „Biblia očami detí a mládeže“. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2012-07-23 14:18:28Počet diskusných príspevkov (0)
Propozície Biblickej olympiády pre školský rok 2012/2013

      Ministerstvo školstva SR a Konferencia biskupov Slovenska vyhlasujú v školskom roku 2012/2013 dvanásty ročník Biblickej olympiády. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2012-09-14 09:36:43Počet diskusných príspevkov (0)
Sila biblického príbehu - naratívne vyučovanie

      Témou videoprednášky doc. Františka Trstenského, PhD. je naratívna analýza a metóda biblického textu v rámci vyučovania náboženskej výchovy. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2012-07-23 14:19:07Počet diskusných príspevkov (0)
Na tému: „Katechéza a školské vyučovanie nábožestva“

      Dávame vám do pozornosti videoprednášku ThDr. Tibora Reimera, PhD. z Teologickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2012-07-13 10:05:26Počet diskusných príspevkov (0)
Rok sv. Cyrila a Metoda na Slovensku

      Slávnosťou sv. Cyrila a Metoda (5.7.2012) sa začal v Katolíckej cirkvi na Slovensku Jubilejný rok zasvätený solúnskym vierozvestom. V nedeľu 1. júla bol z tejto príležitosti čítaný pastiersky list. Slávenie 1150. výročia od príchodu sv. Cyrila a Metoda pripomenú na Slovensku viaceré podujatia. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2013-10-08 09:44:33Počet diskusných príspevkov (0)
Videoprednášky zo seminára o pastorácii Rómov

      Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy zorganizoval dňa 23.6.2012 vzdelávanie na tému evanjelizácie a katechizácie Rómov. Seminár bol určený pre kňazov, katetechétov a animátorov vo farnosti, ktorí sa venujú duchovnej pastorácii Rómov. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2012-06-27 10:30:46Počet diskusných príspevkov (0)
Škola Biblie v Oravskom centre mládeže

      Oravské centrum mládeže v Trstenej v spolupráci s Katolíckym biblickým dielom pripravuje ročný biblický kurz pod názvom Škola Biblie. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2012-06-27 08:52:12Počet diskusných príspevkov (0)
Katechetické ozveny, 4-2011/2012

      Dávame vám do pozornosti nové číslo Katechetických ozvien. V čísle nájdete aktuálne informácie, odborné rady, námety a katechézy, tiež zaujímavé knižné tituly. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2012-09-14 13:32:04Počet diskusných príspevkov (0)
Námety na letné tábory pre deti

      Dávame vám do pozornosti námet na letný tábor pre deti na tému CHLIEB a ruženec svetla. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2012-06-25 11:52:16Počet diskusných príspevkov (0)
Interaktívne cvičenia v programe Hot Potatoes - ukážky

      Dávame vám do pozornosti návod na výrobu interaktívnych cvičení, ale i niekoľko už vytvorených interaktívnych cvičení, ktoré je možné použiť pri vyučovaní NV/N. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2013-08-06 10:28:27Počet diskusných príspevkov (0)
Katechéza: „Srdce Ježišovo plné dobroty a lásky“

      Z príležitosti blížiacej sa slávnosti Najsvätejšieho srdca Ježišovho vám dávame do pozornosti príležitostnú katechézu pre II. stupeň ZŠ a SŠ. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2012-06-08 12:43:11Počet diskusných príspevkov (0)
Seminár: „Názorná náboženská pedagogika“ v Poprade (foto)

      V stredu 6. júna 2012 sa uskutočnil seminár pre učiteľov náboženstva, ktorý organizoval Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy v pastoračných priestoroch kostola sv. Cyrila a Metoda v Poprade. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2012-06-13 09:43:03Počet diskusných príspevkov (0)
Ukončenie aktualizačného vzdelávania

      Dňa 29. mája 2012 dvanásť učiteľov náboženskej výchovy ukončilo aktualizačné vzdelávanie záverečnou obhajobou v DKÚ Spišskej diecézy a účastníci získali 15 kreditov. Vzdelávanie v šk. roku 2011/12 bolo uskutočnené v štyroch moduloch podľa schváleného programu. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2012-05-31 10:36:44Počet diskusných príspevkov (0)
Celoslovenské kolo Biblickej olympiády 2011/2012

      V dňoch 23. - 24. 5. 2012 sa konalo celoslovenské kolo Biblickej olympiády. Tento rok bola hosťujúcou diecézou Bratislavská arcidiecéza, ktorá pripravila súťaž v spolupráci s KPKC, DKÚ Bratislavskej arcidiecézy a veľkou podporou farnosti Modra v priestoroch hotela Sebastián v Modre. Bol to jedenásty ročník tejto súťaže. Obsah súťaže kladie dôraz na vedomosti, zručnosti, skúsenosti a návyky vychádzajúce zo štúdia Svätého písma. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2012-05-26 09:12:46Počet diskusných príspevkov (0)
Kampaň: Vypni telku, zapni seba!

      Hnutie kresťanských spoločenstiev detí eRko, vyhlasuje 12. ročník kampane Vypni telku, zapni seba s heslom Obujme sa do života. Od pondelka 28. mája do nedele 3. júna budú deti a dospelí sústrediť svoj voľný čas na hry, šport, tvorivosť a vzájomné vzťahy. Aktiviata ponúka možnosť obmedziť sledovanie televízie, hranie počítačových hier a zábavu na internete v prospech tvorivejšieho týždňa v rodine i farnosti. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2012-05-24 16:07:33Počet diskusných príspevkov (0)
Ďakujeme, otec biskup František!

      Vo štvrtok v prvom májovom týždni sa rozšírila diecézou správa o úmrtí emeritného otca biskupa Františka. Pri jeho vážnom zdravotnom stave sme ho sprevádzali modlitbami a tešili sa z jeho postupnej rekonvalescencie. Pán života a smrti, Pán ve?nosti však rozhodol inak. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2012-05-28 16:08:55Počet diskusných príspevkov (0)
Príhovor Mons. Štefana Sečku pri rozlúčke s emeritným biskupm Mons. Františkom Tondrom

      S veľkým bôľom v srdci sme prijali správu o skone najdôstojnejšieho otca biskupa Mons. Františka Tondru. V mene Spišskej diecézy ako nástupca zosnulého diecézneho biskupa chcem vysloviť príbuzným zosnulého biskupa i celej našej diecéze slová útechy, ktorá pochádza z našej kresťanskej nádeje. Dovoľte mi, aby som sa aj ja poďakoval Bohu za jeho príkladný život aby som aj jemu vyslovil úprimne slová vďaky za apoštolskú službu biskupa, ktorú preukázal našej diecéze. [čítať ďalej]

:: Pridané: 2012-05-11 09:11:05    Počet diskusných príspevkov (0)
Spišská diecéza pozná víťazov diecézneho kola Biblickej olympiády

      V stredu a v štvrtok, 18. a 19. apríla 2012 sa v Spišskej Kapitule uskutočnilo diecézne kolo Biblickej olympiády v kategóriách Základné a Stredné školy. V kategórii Základné školy súťažilo 11 družstiev, v kategórii Stredné školy súťažilo 8 družstiev. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2012-04-24 10:53:25Počet diskusných príspevkov (0)
Biblické scénky z diecézneho kola Biblickej olympiády

      Ponúkame vám zostrih biblických scénok, ktoré odprezentovali žiaci základných a stredných škôl na diecéznom kole Biblickej olympiády v Spišskej Kapitule v školskom roku 2011/12. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2012-04-23 12:51:51Počet diskusných príspevkov (0)
Rozhovor s víťazmi diecézneho kola Biblickej olympiády pre ZŠ a SŠ 2011/12

      Prinášame vám rozhovor s víťazmi diecézneho kola Biblickej olympiády v školskom roku 2011/2012. V kategórii ZŠ zvíťazili žiaci ZŠ s MŠ v Liptovskej Tepličke a v kategórii SŠ víťazstvo obhájili žiaci cirkevného gymnázia sv. Andreja v Ružomberku. Víťazom srdečne blahoželáme! [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2012-04-20 10:10:01Počet diskusných príspevkov (0)
Výtvarná súťaž 2011/2012

      V tomto školskom roku sa do súťaže „Biblia očami detí a mládeže“ zapojilo 39 škôl Spišskej diecézy, od ktorých nám prišlo spolu 228 výkresov. Úroveň výtvarných prác bola dobrá. Žiakov najviac zaujal motív Jakubov rebrík. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2012-04-17 09:52:38Počet diskusných príspevkov (0)
Posilnenie viery cirkevného spoločenstva - Lectio divina Jn 20, 19-31

      Ponúkame vám zdokonaľujúcu katechézu vo farskom spoločenstve. Cieľom katechézy je oboznámiť sa s posolstvom biblického textu o stretnutí učeníkov so Zmŕtvychvstalým Kristom. Oceniť význam stretnutia so Zmŕtvychvstalým – posilnenie viery a cirkevného spoločenstva. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2012-04-13 13:30:51Počet diskusných príspevkov (0)
Prezentácie a video zo seminára: „Prevencia žiakov od látkových a nelátkových závislostí“ v Poprade

      V piatok 30. marca 2012 sa v Poprade uskutočnilo vzdelávanie pre učiteľov náboženstva, ktorého zameraním bol edukačný proces v predmete náboženská výchova na jednotlivých vzdelávacích stupňoch. Seminár zorganizoval Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy v pastoračných priestoroch kostola sv. Cyrila a Metoda v Poprade. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2012-04-10 11:26:48Počet diskusných príspevkov (0)
Áno pre život

      Mgr. Anna Verešová o dôležitosti ochrany života od počatia po prirodzenú smrť. Prednáška odznela 21.3.2012 v Spišskej Novej Vsi. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2012-03-27 08:11:02Počet diskusných príspevkov (0)
25. marec – Deň počatého dieťaťa

      Deň počatého dieťaťa („DPD“), je pravidelná celoslovenská kampaň mimovládnych organizácií združených vo Fóre života, cieľom ktorých je šíriť úctu ku každému počatému ešte nenarodenému dieťaťu. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2012-03-20 11:25:32Počet diskusných príspevkov (0)
Diecézna korenšpondenčná súťaž „Sv. Cyril, sv. Metod a ich žiaci“ (II. ročník)

      V rámci trojročnej prípravy na slávenie príchodu vierozvestov svätých Cyrila a Metoda Vás pozývame zapojiť sa do diecéznej korešpondenčnej súťaže. Cieľom súťaže je pomôcť lepšie sa pripraviť na blížiace sa významné jubileum - 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Začiatok súťaže: 1. marec 2012 - ukončenie: 31. máj 2012.... [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2012-03-21 10:35:04Počet diskusných príspevkov (0)
Alternatívne koncepcie vyučovacej hodiny náboženskej výchovy

      Učiteľstvo je mimoriadne povolanie. Neustále žasneme ako môže obohacovať naše životy a životy druhých. Každý učiteľ má vlastný štýl a v súčasnosti sú niektoré prezentované v literatúre našich či zahraničných autorov. V posledných rokoch sa často zdôrazňuje problematika zdokonaľovania a inovácie výchovno-vzdelávacieho procesu. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2012-03-06 09:44:29Počet diskusných príspevkov (2)
Duchovné čvičenie pre učiteľov N/NV (foto)

      Diecézny katechetický úrad v Spišskej Novej Vsi zorganizoval v dňoch 23.02. – 26.02.2012 duchovné cvičenia pre učiteľov náboženstva Spišskej diecézy, ktorých duchovný obsah spájala myšlienka: Ako lepšie prežiť svoj kresťanský život s Ježišom v dnešnom svete. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2012-03-02 14:29:02Počet diskusných príspevkov (0)
Krížová cesta: „RUKY“

      Ponúkame vám krížovú cestu „Ruky“ vo formáte PowerPoint s komentárom. [čítať ďalej]

:: Pridané: 2012-03-02 10:51:51    Počet diskusných príspevkov (0)
Pravda viery ako okno do nového sveta (videoprednáška)

      Mons. ThDr. Marián Bublinec, PhD, v rámci uvažovania o obsahu ohlasovania a katechizácie ponúka riešenie ako byť efektívny a ako zaujať pri vyučovaní náboženskej výchovy i v katechéze vo farnosti. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2012-03-02 08:22:47Počet diskusných príspevkov (0)
Pôstny projekt o sviatostiach pre farnosti

      Pátranie po siedmich prameňoch života – po sviatostiach prebieha v siedmich pôstnych týždňoch. Aby deti sviatosti v hojnejšej miere a s väčším úžitkom prijímali, musia ich najskôr dôkladne poznať. A o to sa v rámci tohto pôstneho projektu o sviatostiach môžu aj osobne pričiniť. Nechajme ich samých pátrať po týchto prameňoch duchovného života. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2012-03-02 08:11:41Počet diskusných príspevkov (0)
Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. na Pôstne obdobie 2012

      Prinášame vám posolstvo pápeža Benedikta XVI. na nastávajúce pôstne obdobie. Odkaz posolstva sa nesie v duchu slov sv. Pavla apoštola: „Všímajme si jeden druhého, a tak sa pobádajme k láske a k dobrým skutkom“ (Hebr 10, 24). [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2012-02-22 10:54:09Počet diskusných príspevkov (0)
Cestou kríža k Ježišovi (Lectio divina Lk 9,18-25)

      V rámci katechézy farského spoločenstva na pôstne obdobie vám ponúkame katechézu s prvkami Lectio divina. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2012-02-21 15:13:53Počet diskusných príspevkov (0)
Nesústredené dieťa na hodine náboženskej výchovy

      Určite sa už každý učiteľ náboženskej výchovy stretol na vyučovaní s deťmi, ktoré sa zdali nezvládnuteľné. Často z nich má dojem, že neovládajú pravidlá slušného správania, a vyrušujú preto, aby provokovali učiteľa. Ak však problém pretrváva, je potrebné vyhľadať odbornú pomoc, pretože takéto deti nie sú nevychované a hlúpe, práve naopak, väčšinou sú bystré, inteligentné a s veľkou fan-táziou. Majú len problémy, ktoré treba brať do úvahy. Čím ďalej, tým viac učiteľov náboženskej vý-chovy sa musí vo svojej praxi zamyslieť, ako čo najefektívnejšie učiť a vychovávať takéto deti. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2012-02-17 11:11:27Počet diskusných príspevkov (7)
Ponuka na pôst: Katechetické námety a katechézy

      Ponúkame vám niekoľko pôstnych námetov a katechéz pre hlbšie prežitie príprav na Veľkonočné sviatky. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2012-02-15 13:49:42Počet diskusných príspevkov (0)
Duchovné povolanie ako základ spolupráce vo farnosti

      Sviatkom „Obrátenia svätého Pavla“ si Cirkev pripomína udalosť, ktorá kvalitatívne a radikálne zmenila Pavla na nové stvorenie. Iste nie náhodne sa tento sviatok oslavuje presne jeden mesiac po slávnosti narodenia Božieho Syna. Ide o Pavlovo „narodenie“ pre Krista a jeho evanjelium. Narodením v ľudskej prirodzenosti sa Kristus zriekol seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2012-02-14 14:38:26Počet diskusných príspevkov (0)
O BOHOCH A ĽUĎOCH v kinách od 1. marca

      Spoločenstvo pre šírenie hodnôt evanjelia v médiách - LUX communication v spolupráci so spoločnosťou Tatrafilm prináša do slovenských kín francúzsky film O bohoch a ľuďoch. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2012-02-13 14:46:37Počet diskusných príspevkov (0)
Motivačné materiály na pôst pre farnosti a rodiny

      Takzvané detské „menu“ na pôst v podobe viacerých materiálov ponúka s končiacim sa obdobím fašiangov pre deti do desať rokov Hnutie kresťanských spoločenstiev detí – eRko. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2012-02-15 15:11:23Počet diskusných príspevkov (0)
Otvára sa kurz pre formáciu snúbencov a rodín

      Inštitút rodiny, z poverenia otca arcibiskupa Bernarda Bobera organizuje kurz nazvaný Štúdium rodiny (ŠR). ŠR je formou prípravy osôb, ktoré chcú slúžiť Bohu, slúžiac rodinám a osobám, ktoré vo vzdialenej alebo blízkej budúcnosti majú zámer uzavrieť manželstvo. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2012-02-08 10:12:54Počet diskusných príspevkov (0)
Ponuka katechetických materiálov na pôst

      Dávame vám do pozornosti ponuku katechetických materiálov na pôst z farnosti Kláštor pod Znevom. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2012-02-15 15:20:44Počet diskusných príspevkov (0)
Si vzácny - katechéza ku dňu chorých

      Ponúkame vám katechézu ku dňu chorých. Svetový deň chorých sa každoročne slávi 11.2. od roku 1992, kedy ho ustanovil pápež Ján Pavol II. Tento deň je venovaný chorým ľuďom na celom svete. Cieľom je vytváranie podmienok pre chorých, aby mohli znášať nevyliečiteľné choroby a čeliť smrti v dôstojných podmienkach. Cirkev v tento deň slávi sviatok Panny Márie Lurdskej. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2012-02-02 10:08:21Počet diskusných príspevkov (0)
Rada KBS pre rodinu zverejnila katechézy k stretnutiu rodín

      Rada Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pre rodinu zverejnila na svojej internetovej stránke www.rodina.kbs.sk desať prípravných katechéz k VII. Svetovému stretnutiu rodín. Texty v slovenskom jazyku sa tematicky venujú trom oblastiam: rodine, práci a sviatkom. Ide o preklady oficiálnych textov Pápežskej rady pre rodinu vo Vatikáne. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2012-02-15 15:12:30Počet diskusných príspevkov (0)
Biskup Štefan Sečka o svojej minulotýždňovej ceste v Ríme

      Spišský biskup Mons. Štefan Sečka sa cez víkend vrátil z viacdňovej cesty v Ríme, kde absolvoval viaceré pracovné rokovania s niektorými predstaviteľmi kongregácií a vatikánskych úradov. TK KBS pri tejto príležitosti priniesla rozhovor s otcom biskupom Sečkom. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2012-01-31 08:48:30Počet diskusných príspevkov (0)
Posolstvo k 46. svetovéme dňu komunikačných prostriedkov

      Vatikán, 25. januára (RV) – Ticho a slovo: cesta evanjelizácie. To je názov témy posolstva Benedikta XVI. k 46. svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov, ktoré zverejnili v Tlačovom stredisku Svätej stolice vo Vatikáne. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2012-01-27 11:01:51Počet diskusných príspevkov (0)
Aktivita na pôst – Tehlička pre Južný Sudán

      Občianske združenie Savio aj tento rok prichádza s ponukou celoslovenského projektu Tehlička pre Afriku, ktorý je zameraný na výstavbu a vybavenie zdravotníckeho zariadenia v Manguo-Maridi v Južnom Sudáne. Projekt prebieha počas pôstneho obdobia a je pre deti konkrétnou príležitosťou na zriekanie sa, ponúknutie seba pre iných. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2012-02-15 15:13:05Počet diskusných príspevkov (0)
Socializácia dieťaťa prostredníctvom mimoškolskej katechézy

      V dnešnej hektickej dobe zmena mentality a štruktúr často vyvoláva spory o tradičných hodnotách, zvlášť u mladých ľudí, ktorí sú neraz nedočkaví, ba nespokojnosť robí z nich rebelantov. Vedomí svojho významu v spoločenskom živote, túžia mať v ňom čím skôr svoj podiel. Preto nezriedka narážame na čoraz väčšie prekážky pri plnení svojich vychovávateľských povinností. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2012-01-04 14:42:52Počet diskusných príspevkov (0)
Slovo, obraz, symbol – cesta náboženského vyučovania

      Ani jedna časť Svätého písma sa nespája s takými citovými zážitkami, ako práve časť o Narodení Pána. Vniká do nášho vedomia v útlom detstve, preto zostáva súhrnom a symbolom pocitu útulnosti a rodinného šťastia a niektoré kritické hlasy o „vianočnom ruchu“ sú vlastne výsledkom sklamania dospelých nad zničenou idylou. Keď si všímame dnešnú literatúru pre deti k tejto téme, vidíme, že je tam stále viac historických údajov a aktualizácií, ktoré sme zdedili z 19. a začiatku 20. storočia. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2012-01-02 11:47:57Počet diskusných príspevkov (0)
Duchovné slovo prof. ThDr. Jozefa Leščinského, PhD. (videozáznam)

      V nedeľu 11. decembra 2011 popoludní DKÚ v spolupráci s farnosťou Spišská Nová Ves zorganizoval „Adventné popoludnie so Svätým písmom“. Súčasťou programu bolo biblické zamyslenie prof. Jozefa Leščinského na tému: „Moc Božieho slova a hriešnosti človeka.“ Atmosféru nedeľného popoludnia dotvárala katechéza a tvorivé dielne pre deti podľa vekových skupín, ktorých témou bolo aktualizovanie biblických udalostí. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2012-01-02 12:03:51Počet diskusných príspevkov (0)
Katechéza vo farnosti z príležitosti Jubilejného roku sv. Cyrila a Metoda

      V rámci Jubilejného roku sv. Cyrila a Metoda vám dávame do pozornosti prezentácie a iné katechetické námety, ktoré sú súčasťou obsahu osnov pre 5. ročník katolíckeho náboženstva základných škôl. Námety na prácu pre žiakov v škole možno nájsť v metodickej príručke pre 5. ročník ZŠ na str. 27 – 46. Pre doplnenie obsahu vám odporúčame využiť námety i v rámci farskej katechézy a prispôsobiť ich jednotlivým vekovým kategóriám. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2013-10-08 09:41:11Počet diskusných príspevkov (0)
Farnosť - prvé miesto spolupráce

      V prvotnej Cirkvi popri Jeruzaleme nejestvovalo dôležitejšie kresťanské spoločenstvo ako to v Antiochii. Cirkevné spoločenstvá v Antiochii a v Jeruzaleme boli dve symbolické spoločenstvá. Jedno predstavovalo cirkev obrezaných a druhé cirkev pohanov. Skutky apoštolov na viacerých miestach poukazujú na dôležitosť Antiochie. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2011-12-13 11:26:17Počet diskusných príspevkov (0)
Video-prednášky zo seminára: Farské média a ich využitie

      V sobotu 3.12.2011 sa v Diecéznom katechetickom úrade v Spišskej Novej Vsi uskutočnilo vzdelávanie pre katechétov, animátorov, členov pastoračných rád farností a farských redaktorov. Ponúkame vám video-prednášky na tému farský časopis, školský časopis, webová stránka farnosti a mediálny projekt Moja komunita. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2011-12-09 15:02:44Počet diskusných príspevkov (0)