Titulný obrázok
 
Oznamy
Farská katechéza
Rodinná katechéza
Katechéza v spoločenstve
Špeciálna katechéza
Sv. Cyril a Metod
Rok viery
Rok Sedembolestnej
Projekty
Vzdelávanie
Tlačivá na stiahnutie
Súťaže
Katechetické materiály
Štatistiky
PODUJATIA
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
NOVINKY
Za posledné dni
:: 2015-08-19 13:33:43
Pozvánka: Celodiecézny katechetický deň a Veni Sancte v Poprade
:: 2015-08-13 13:50:21
Svätý Otec František: Sviatok je Boží dar ľudskej rodine
:: 2015-08-05 08:50:37
Ohne - Stretnutie snúbencov
:: 2015-08-03 14:18:48
Domov pre zranené srdce (siedma katechéza)
:: 2015-07-21 10:54:03
Odhaľ krásu zasväteného života - prezentácie reholí v našej diecéze
:: 2015-07-09 11:39:12
Pápež František pri omši za rodiny: Lepšie víno prichádza!
:: 2015-06-26 11:28:49
Katechéza pápeža Františka: Chráňme dušu dieťaťa pred nezhodami v rodine
:: 2015-06-26 10:35:21
Povolanie ako dar (katechéza)
 
Najnovšie články (30)    Všetky články (34)
Zamyslenie o. biskupa Štefana na november 2013: Eschatologická viera

      Z príležitosti Roku viery vydal diecézny biskup Mons. Štefan Sečka zamyslenie na mesiac november pod názvom "Eschatologická viera". [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2013-11-07 10:05:57Počet diskusných príspevkov (0)
Zamyslenie o. biskupa Štefana na október 2013: Svedecká viera

      Diecézny biskup Mons. Štefan Sečka vydal z príležitosti Jubilejného roku a Roku viery zamyslenie na mesiac október pod názvom "Svedecká viera". [čítať ďalej]

:: Pridané: 2013-10-01 11:05:07    Počet diskusných príspevkov (0)
Zamyslenie o. biskupa Štefana na september 2013: Poslušná viera

      Z príležitosti Roku viery vydal diecézny biskup Mons. Štefan Sečka zamyslenie na mesiac september pod názvom "Poslušná viera". [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2013-09-09 13:46:11Počet diskusných príspevkov (0)
Zamyslenie o. biskupa Štefana na august 2013: Rodinná viera

      Diecézny biskup Mons. Štefan Sečka vydal z príležitosti Jubilejného roku a Roku viery zamyslenie na mesiac august pod názvom "Rodinná viera". [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2013-08-01 15:40:04Počet diskusných príspevkov (0)
Sviatostná viera: Zamyslenie o. biskupa Štefana na júl

      Diecézny biskup Mons. Štefan Sečka vydal z príležitosti Jubilejného roku a Roku viery zamyslenie na mesiac júl pod názvom "Sviatostná viera". [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2013-07-09 11:31:22Počet diskusných príspevkov (0)
Proces formácie kresťana vo svetle viery

      V prebiehajúcom Roku viery sa častejšie zamýšľame nad vierou, ako darom, ktorý má rásť v našich srdciach. Viera prináša zmenu života, ktorú nazývame „metanoia“ – hlbokú zmenu zmýšľania a srdca. Táto zmena spôsobuje nový spôsob bytia a života, života s Bohom. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2013-06-20 10:27:04Počet diskusných príspevkov (0)
Zamyslenie o. biskupa Štefana na jún: Viera činná v láske

      Otec biskup Mons. Štefan Sečka vydal z príležitosti Jubilejného roku a Roku viery zamyslenie na mesiac jún pod názvom "Viera činná v láske". [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2013-06-07 11:08:27Počet diskusných príspevkov (0)
Verím v Ducha Svätého (katechéza)

      V prebiehajúcom Roku viery a slávenia Turíc vám ponúkame katechézu, ktorej cieľom je spoznať Ducha Svätého ako toho, ktorý buduje, oživuje a vedie Cirkev. Taktiež, vo svojom živote prijímať posilu a moc Ducha Svätého, ktorú potrebujeme, aby sme boli schopní žiť kresťanský život. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2013-05-20 10:49:54Počet diskusných príspevkov (0)
Mariánska viera: Zamyslenie o. biskupa Štefana na máj

      Diecézny biskup Mons. Štefan Sečka vydal z príležitosti Jubilejného roku a Roku viery zamyslenie na mesiac máj pod názvom "Mariánska viera". [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2013-05-03 15:17:14Počet diskusných príspevkov (0)
Verím v Boha - 14 katechéz na vyznanie viery

      V prebiehajúcom Roku viery vám ponúkame katechézy na vyznanie viery. Sú k dispozícii na tomto mieste[čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2013-05-03 14:07:46Počet diskusných príspevkov (0)
Viera a pôst (katechéza s prvkami Lectio divina)

      V rámci katechézy farského spoločenstva a rodinnej katechézy na Rok viery vám ponúkame katechézu s prvkami Lectio divina. Téma: Pôst a naše motívy v duchovnom živote. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2013-02-13 08:44:53Počet diskusných príspevkov (0)
Obetavá viera: Zamyslenie o. biskupa Štefana na február

      Diecézny biskup Mons. Štefan Sečka vydal z príležitosti Jubilejného roku a Roku viery zamyslenie na mesiac február pod názvom "Obetavá viera". [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2013-02-11 12:06:17Počet diskusných príspevkov (0)
Cesta mojej viery (katechéza)

      V Roku viery vám sprostredkujeme katechézu pod názvom "Cesta mojej viery"... [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2013-02-11 11:33:18Počet diskusných príspevkov (0)
Čo znamená veriť Bohu? (katechéza)

      V Roku viery vám sprostredkujeme katechézu pod názvom "Čo znamená veriť Bohu?"... [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2014-01-13 12:55:47Počet diskusných príspevkov (0)
Viem, komu som uveril? (katechéza)

      V Roku viery vám sprostredkujeme katechézu pod názvom "Viem, komu som uveri?"... [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2013-02-11 11:33:01Počet diskusných príspevkov (0)
Krížová cesta v Roku viery s postavami viery v slovenskej Cirkvi

      V prebiehajúcom Roku viery vám ponúkame krížovú cestu s postavami viery blízkymi našej krajine. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2013-02-15 09:31:09Počet diskusných príspevkov (1)
Biblická viera: Zamyslenie o. biskupa Štefana na január

      Diecézny biskup Mons. Štefan Sečka vydal z príležitosti Jubilejného roku a Roku viery zamyslenie na mesiac január pod názvom "Biblická viera". [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2013-01-07 08:32:46Počet diskusných príspevkov (0)
Zamyslenie o. biskupa Štefana na december: Eucharistiská viera

      Diecézny biskup Mons. Štefan Sečka vydal z príležitosti Jubilejného roku a Roku viery zamyslenie na mesiac december pod názvom "Eucharistická viera". [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2012-12-06 13:04:40Počet diskusných príspevkov (0)
Modlitba na každý deň v advente v Roku viery

      Nasledujúce modlitby ponúkame ako návrh modlitieb na adventné obdobie. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2012-11-30 09:42:44Počet diskusných príspevkov (0)
Viera a obrátenie - Lectio divina Lk 3, 1-6

      V rámci katechézy farského spoločenstva a rodinnej katechézy na Rok viery a adventné obdobie vám ponúkame katechézu s prvkami Lectio divina. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2012-11-29 08:48:35Počet diskusných príspevkov (0)
Modlitba - ako aktualizácia viery

      Modlitba je veľmi úzko spojená s vierou. Prostredníctvom viery sa stretávame s Bohom v modlitbe. Je to konečná forma uskutočňovania viery v našom duchovnom živote. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2014-01-13 12:54:07Počet diskusných príspevkov (0)
Spytovanie svedomia pre mladých (katechéza)

      V Roku viery vám ponúkame katechézu, ktorá je vhodná aj pri príprave birmovancov na sviatosť birmovania. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2012-11-16 10:26:46Počet diskusných príspevkov (0)
Ekleziálna viera: Zamyslenie o. biskupa Štefana na november 2012

      Diecézny biskup Mons. Štefan Sečka vydal z príležitosti Jubilejného roku a Roku viery zamyslenie na mesiac november pod názvom "Ekleziálna viera". [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2012-11-02 12:34:51Počet diskusných príspevkov (0)
Kristocentrizmus v živote a v práci katechétu

      Vstupom do metodických dní bola, tak ako každoročne, duchovno-formačná prednáška. V tomto roku zameraná na Rok viery a život s Kristom. V elektronickej podobe ju uvádzame i na webovej stránke DKÚ. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2014-01-13 12:56:30Počet diskusných príspevkov (0)
Metodické a katechetické materiály z metodických dní (október 2012)

      V dňoch od 9.10. do 17.10.2012 Katechetický úrad organizoval pre učiteľov NV/N metodické dni. Ponúkame vám katechetické a metodické materiály, ktoré boli odprezentované v prebiehajúcom Roku viery. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2012-11-02 09:08:44Počet diskusných príspevkov (0)
Odpustky v Spišskej diecéze v Roku viery

      Diecézny biskup Mons. Štefan Sečka vydal Inštrukciu o udeľovaní odpustkov v Roku viery v Spišskej diecéze, v ktorej, na základe dekrétu Apoštolskej penitenciárie s názvom Urbis et Orbis, stanovuje miesta a dni pre získanie úplných odpustkov v Roku viery. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2012-10-19 15:33:42Počet diskusných príspevkov (0)
Viera a krst - Lectio divina Mt 3, 13-17

      V rámci katechézy farského spoločenstva a rodinnej katechézy na Rok viery vám ponúkame katechézu s prvkami Lectio divina. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2012-10-11 11:10:42Počet diskusných príspevkov (0)
Božia vôľa pre môj život - Lectio divina Lk 1,26-38

      Na mesiac október a v rámci prípravy na Rok viery vám ponúkame katechézu s prvkami Lectio divina na tému: Božia vôľa pre môj život. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2012-10-01 15:59:54Počet diskusných príspevkov (0)
Mons. Štefan Sečka: Misijná viera

      Diecézny biskup Mons. Štefan Sečka vydal z príležitosti Jubilejného roku a Roku viery zamyslenie na mesiac október pod názvom "Misijná viera". [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2012-11-02 12:13:11Počet diskusných príspevkov (0)
Povolanie v živote kresťana - Lectio divina Jer 1, 4-10

      Ponúkame vám katechézu s prvkami Lectio divina, cieľom ktorej je obnova farského spoločenstva a rodinnej katechézy. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-06-12 14:43:52Počet diskusných príspevkov (0)
Staršie články (4)
 
Počet zobrazení: 1871x
Liturgický KALENDÁR
YouTube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
LINKY
www.kapitula.sk
www.kpkc.sk
www.katechezy.sk
www.evanjelizacia.sk
www.animator.sk
www.komisia.sk
www.rebrik.sk
www.mojakomunita.sk
www.rodina.kbs.sk
Návštevnosť WEBU
Celkom: 1224083
Dnes: 392   Online: 1
Za posledný
týždeň: 4115   mesiac: 19274
 
 webmail   Validator W3C :: HTML 4.01 | CSS © 1997 - 2019 :: Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy | CMS Design & code by :: Ladislav KOVÁCS iDT