Titulný obrázok
 
Oznamy
Farská katechéza
Rodinná katechéza
Katechéza v spoločenstve
Špeciálna katechéza
Sv. Cyril a Metod
Rok viery
Rok Sedembolestnej
Projekty
Vzdelávanie
Tlačivá na stiahnutie
Súťaže
Katechetické materiály
Štatistiky
PODUJATIA
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
NOVINKY
Za posledné dni
:: 2015-08-19 13:33:43
Pozvánka: Celodiecézny katechetický deň a Veni Sancte v Poprade
:: 2015-08-13 13:50:21
Svätý Otec František: Sviatok je Boží dar ľudskej rodine
:: 2015-08-05 08:50:37
Ohne - Stretnutie snúbencov
:: 2015-08-03 14:18:48
Domov pre zranené srdce (siedma katechéza)
:: 2015-07-21 10:54:03
Odhaľ krásu zasväteného života - prezentácie reholí v našej diecéze
:: 2015-07-09 11:39:12
Pápež František pri omši za rodiny: Lepšie víno prichádza!
:: 2015-06-26 11:28:49
Katechéza pápeža Františka: Chráňme dušu dieťaťa pred nezhodami v rodine
:: 2015-06-26 10:35:21
Povolanie ako dar (katechéza)
 
Najnovšie články (30)    Všetky články (32)
12. Panna Mária Nepoškvrnená - Matka najčistejšia, oroduj za nás

      Časy, ktoré v našom prostredí prežívame, sú charakteristické najmä zníženou schopnosťou ľudského rozumu poznávať pravdu, tešiť sa z nej a zúžitkovať ju. Do popredia sa dostáva adrenalín, senzácie, emocionalita a s tým súvisia subjektívne kritériá toho, čo je dobré, pravdivé a pekné. Umelecké formy prechádzajú do abstraktných podôb, v ktorých sa stráca jednoznačnosť a vzájomná porovnateľnosť s inými dielami. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-01-15 15:28:14Počet diskusných príspevkov (0)
12. Panna Mária nepoškvrnená (katechéza)

      V Roku Sedembolestnej Panny Márie vám ponúkame katechézu, ktorá tématický súvisí s návrhom katechéz na jednotlivé mesiace v našej diecéze. Katechéza je k dispozícii na stiahnutie na tomto mieste[čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-01-15 15:27:45Počet diskusných príspevkov (0)
11. Panna Mária Kráľovná všetkých svätých, oroduj za nás!

      V našom katolíckom náboženstve máme veľmi dobre rozvinutú mariánsku úctu z vieroučného hľadiska ako aj z hľadiska našej náboženskej praxe. Máme presne definovanú terminológiu, teda jasné pojmy o mariánskej úcte, takže sa nemôže stať, žeby niektoré výrazy bolo možné rozumieť nesprávne alebo dvojznačne. Azda možno tvrdiť aj to, že o Panne Márii v dejinách nevznikol žiaden blud. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-01-15 15:27:10Počet diskusných príspevkov (0)
11. Panna Mária – Kráľovná všetkých svätých (katechéza)

      V Roku Sedembolestnej Panny Márie vám ponúkame katechézu, ktorá tématický súvisí s návrhom katechéz na jednotlivé mesiace v našej diecéze. Katechéza je k dispozícii na stiahnutie na tomto mieste[čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-01-15 15:26:32Počet diskusných príspevkov (0)
10. Ružencová Panna Mária – oroduj za nás (katechéza)

      V Roku Sedembolestnej Panny Márie vám ponúkame katechézu, ktorá tématický súvisí s návrhom katechéz na jednotlivé mesiace v našej diecéze. Katechéza je k dispozícii na stiahnutie na tomto mieste[čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-01-15 15:25:56Počet diskusných príspevkov (0)
10. Ružencová Panna Mária: „Tebe, Matka ružencová, verné srdcia nesieme“

      Po Druhom vatikánskom koncile sa v Katolíckej cirkvi výraznejšie, a v najnovšej dobe ešte viac, hovorí o dôležitosti poslania laikov vo svete. Koncilové dokumenty a pokonciloví pápeži priniesli viaceré dokumenty, v ktorých vyzdvihujú závažnosť svedectva kresťanského života laických veriacich. Ide o charakteristickú črtu života Cirkvi najnovších čias. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-01-15 15:25:31Počet diskusných príspevkov (0)
9. Mariánska úcta v našom národe: „Matka drahá, spomni na nás tu, pod Tatrami“

      Všeobecná charakteristika duchovného života na Slovensku v celých jeho dejinách je poznačená mariánskou úctou. Od najstarších čias bola na Slovensku uctievaná Panna Mária, spočiatku do istej miery na východný spôsob – tu treba myslieť na misiu svätých vierozvestov Cyrila a Metoda v 9. storočí – ale neskôr si náš národ našiel, resp. vytvoril vlastný spôsob uctievania Panny Márie. Už zo životopisu sv. Metoda sa dozvedáme, že ho pochovali v metropolitnom chráme Presvätej Bohorodičky Panny Márie. Mariánska úcta teda už v začiatkoch kresťanstva na Veľkej Morave bola rozšírená a bola integrálnou súčasťou náboženského života našich predkov. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-01-15 15:24:44Počet diskusných príspevkov (0)
9. Mariánska úcta v našom národe (katechéza)

      V Roku Sedembolestnej Panny Márie vám ponúkame katechézu, ktorá tématický súvisí s návrhom katechéz na jednotlivé mesiace v našej diecéze. Katechéza je k dispozícii na stiahnutie na tomto mieste[čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-01-15 15:25:07Počet diskusných príspevkov (0)
8. Panna Mária nanebovzatá (katechéza)

      V Roku Sedembolestnej Panny Márie vám ponúkame katechézu, ktorá tématický súvisí s návrhom katechéz na jednotlivé mesiace v našej diecéze. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-01-15 15:24:03Počet diskusných príspevkov (0)
8. Panna Mária nanebovzatá: „Smrť, kde je tvoje víťazstvo?“

      Tajomstvo Nanebovzatia Panny Márie je článkom katolíckej viery. Jeho obsahom je istota, že Panna Mária bola po skončení pozemského života s telom aj dušou vzatá do nebeskej slávy. V tomto zmysle definoval tento článok viery dňa 1. novembra 1950 pápež Pius XII. Pápež tak slávnostne definoval nanebovzatie Panny Márie, čo kresťania verili od počiatku. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-01-15 15:23:41Počet diskusných príspevkov (0)
7. Panna Mária u sv. Alžbety (katechéza)

      V Roku Sedembolestnej Panny Márie vám ponúkame katechézu, ktorá tématický súvisí s návrhom katechéz na jednotlivé mesiace v našej diecéze. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-01-15 15:23:20Počet diskusných príspevkov (0)
Byť misionárom (katechéza)

      V mesiaci júl, kedy slávime sviatok Navštívenia Panny Márie a v Roku Sedembolestnej, taktiež v rámci katechézy farského spoločenstva a rodinnej katechézy vám ponúkame katechézu s prvkami Lectio divina. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-01-15 15:32:14Počet diskusných príspevkov (0)
7. Panna Mária u sv. Alžbety: „Skade mám to šťastie...?“

      Biblický výjav návštevy Panny Márie u sv. Alžbety je v našom národe veľmi obľúbený a premodlený. Sviatok Navštívenia Panny Márie u sv. Alžbety sa v minulosti liturgicky slávil v celej Cirkvi 2. júla, ale po Druhom vatikánskom koncile bol presunutý na 31. máj. Dôvodom tejto úpravy bol chronologický súlad, totiž aby sa tajomstvo navštívenia slávilo ešte pred sviatkom narodenia Jána Krstiteľa. Na Slovensku však bol ponechaný pôvodný dátum, teda 2. júl. Bolo to zrejme z toho dôvodu, že tento dátum je veľmi zaužívaný a vžitý a je spojený s najväčšou slovenskou púťou na Mariánsku horu v Levoči. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-01-15 15:22:55Počet diskusných príspevkov (0)
Máriin charakter (katechéza)

      V Roku Sedembolestnej a v rámci katechézy farského spoločenstva a rodinnej katechézy vám ponúkame katechézu s prvkami Lectio divina. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-01-15 13:25:32Počet diskusných príspevkov (0)
6. Panna Mária, Matka ustavičnej pomoci (katechéza)

      V Roku Sedembolestnej Panny Márie vám ponúkame katechézu, ktorá tématický súvisí s návrhom katechéz na jednotlivé mesiace v našej diecéze. Katechéza je k dispozícii na stiahnutie na tomto mieste[čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-01-15 15:21:40Počet diskusných príspevkov (0)
6. Panna Mária Pomocnica kresťanov, Matka ustavičnej pomoci

      O Panne Márii možno podľa Katechizmu Katolíckej cirkvi uvažovať v dvoch smeroch: buď o jej mieste a poslaní v tajomstve Ježiša Krista a Ducha Svätého alebo o jej mieste v tajomstve Cirkvi (KKC 963). Naša úvaha o Panne Márii ako pomocnici v našom kresťanskom živote patrí do druhej oblasti. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-01-15 15:21:24Počet diskusných príspevkov (0)
6. Pomocnica kresťanov

      Panna Mária nás pevne drží za ruku. Z Ježišovho poverenia sa stala našou duchovnou Matkou. Veľmi dobre vedela o poslaní svojho Syna, že „on vyslobodí svoj ľud z hriechov“, videla v ľuďoch jeho ľud a v každom človekovi jeho brata, sestru a svojho syna a dcéru. Svedectvá rôznych ľudí dokazujú, aká účinná a mocná je jej prítomnosť a pomoc medzi ľuďmi. Jej náklonnosť a láska k ľuďom sa neobmedzuje len na citové prejavy radosti a záujmu. Jej láska je tvorivá a konkrétna. Jej vzťahy k ľuďom nie sú len výsledkom ľudskej príťažlivosti a sympatií. Máriine vzťahy k ľuďom obohacujú, uzdravujú a menia ľudskú dušu. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-01-15 15:21:04Počet diskusných príspevkov (0)
5. Naše vzývanie Panny Márie (katechéza)

      V Roku Sedembolestnej Panny Márie vám ponúkame katechézu, ktorá tématický súvisí s návrhom katechéz na jednotlivé mesiace v našej diecéze. Katechéza je k dispozícii na stiahnutie na tomto mieste[čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-01-15 15:20:24Počet diskusných príspevkov (0)
5. Naše vzývanie Panny Márie. Oroduj za nás, Svätá Božia rodička...

      Mesiac máj je v našej katolíckej tradícii oddávna prežívaný ako mariánsky mesiac. Je považovaný za jeden z najkrajších mesiacov alebo za najkrajší mesiac v roku, lebo v ňom sa nám najviac ukazuje krása prírody a sila jej životaschopnosti. Všade okolo nás sa vzmáha život, rastlinstvo sa rozvíja, prichádza teplo a to všetko napĺňa človeka šťastím a upriamuje jeho vďačný pohľad na Boha, ktorý je darcom tohto všetkého. Práve tento mesiac si uctievame Pannu Máriu, pretože ona v duchovnom zmysle predstavuje krásu Božieho života v človekovi a silu čnostného života s pomocou Božej milosti. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-01-15 15:20:00Počet diskusných príspevkov (0)
Mária – vzor kontemplácie

      Pravidelná modlitba by mala byť súčasťou nášho života, lebo je cestou k cieľu. Cieľom nášho snaženia a putovania je Božie kráľovstvo - prítomnosť v blízkosti Boha. Môžeme ho dosiahnuť rôznymi spôsobmi a s využitím prostriedkov na to určených. Jednou z foriem modlitby je aj kontemplácia. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-01-15 13:58:47Počet diskusných príspevkov (0)
4. Panna Mária, obraz Cirkvi (katechéza)

      V Roku Sedembolestnej Panny Márie vám ponúkame katechézu, ktorá tématicky súvisí s návrhom katechéz na jednotlivé mesiace v našej diecéze. Katechéza je k dispozícii na stiahnutie na tomto mieste.... [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-01-15 15:18:51Počet diskusných príspevkov (0)
4. Mária, obraz a Matka Cirkvi „Matka Cirkvi, oroduj za nás!“

      Druhý vatikánsky koncil z výraznej iniciatívy pápeža Pavla VI. prehlásil Pannu Máriu za Matku Cirkvi. Keďže sa tajomstvo Cirkvi ukazuje práve v rámci veľkonočného tajomstva, preto je namieste v mesiaci apríli kontemplovať toto tajomstvo. Naše prežívanie mimoriadneho mariánskeho roka sa teda sústredí na Pannu Máriu ako predobraz a Matku Cirkvi. Výsledkom tohto uvažovania bude niekoľko zmienok o spoločných vlastnostiach Panny Márie a Cirkvi. Za tým bude nasledovať niekoľko praktických povzbudení. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-01-15 15:19:21
3. Nech sa mi stane podľa tvojho slova...

      V živote každého jedného z nás sú momenty, ktoré natrvalo ovplyvnili náš ďalší život. Aj v dejinách ľudstva nachádzame situáciu, ktorá raz a navždy ovplyvnila jeho budúcnosť. Boh sa rozhodol spasiť svet. Rozhodol sa, že príde na svet, aby nás vyslobodil z toho, čo sme neposlušnosťou našich prarodičov v rajskej záhrade stratili. Týmto rozhodnutím sa začali nové dejiny – dejiny vykúpenia ľudského pokolenia. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-01-15 15:15:24Počet diskusných príspevkov (0)
3. Panna Mária a súhlas viery (katechéza)

      V Roku Sedembolestnej Panny Márie vám ponúkame katechézu, ktorá tématicky súvisí s návrhom katechéz na jednotlivé mesiace v našej diecéze. Katechéza je k dispozícii na stiahnutie na tomto mieste.... [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-01-15 14:11:55Počet diskusných príspevkov (0)
3. Panna Mária a súhlas viery. „Nech sa mi stane podľa tvojho slova“

Mesiac marec je vzhľadom na liturgické slávenia charakteristický veľkým sviatkom, ktorý nazývame Zvestovanie Pána. Slávi sa v ňom tajomstvo vtelenia Božieho Syna. Vtelenie sa ináč nazýva aj inkarnácia. Zo strany Boha toto tajomstvo znamená, že „Boží Syn prijal ľudskú prirodzenosť, aby v nej uskutočnil našu spásu“ (KKC 461). V textoch Svätého písma sa vtelenie Božieho Syna opisuje na mnohých miestach: Lk 1,26-38; Flp 2,5-8; Hebr 10,5-7 a inde. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-01-15 15:17:32
Stretnutie detí so Sedembolestnou (pôstny program pre deti)

      Aby sa o prebiehajúcom Roku Sedembolestnej Panny Márie, o jeho obsahu a význame dozvedeli aj naše deti, chce napomôcť nasledujúci náčrt pôstneho programu. Medzi našimi katechizovanými sa nájdu deti, ktoré už z tej-ktorej témy veľa vedia, majú to z rodiny, Bohu vďaka. Ale máme tiež deti, ktoré aj tie najzákladnejšie náboženské pojmy počujú od nás po prvýkrát. Tí prví (aby sa nenudili a tiež aby sa učili odovzdávať svoju vieru ďalej) sa pod vedením katechétu pustia do pátrania po siedmich bolestiach Panny Márie a pripravia ich prezentovanie tým druhým. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-01-15 13:49:52Počet diskusných príspevkov (0)
2. Panna Mária a zasvätený život. „Dobre je nám tu...“

      Na sviatok Obetovania Pána (2. februára) sa od čias Jána Pavla II. (z roku 1997) zvykne sláviť aj Deň zasväteného života. Rozšíril tak tradíciu z čias Pavla VI. z Ríma na celý svet. Vtedy si všetky zasvätené osoby pripomínajú svoje povolanie, obnovujú si svoje rehoľné sľuby, stretávajú sa v sídlach diecéz so svojimi biskupmi s cieľom prehĺbiť si svoje zasvätenie a ešte bližšie sa primknúť ku Kristovi, ktorého nasledujú v rozličných charizmách svojho zasvätenia. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-01-15 14:09:37Počet diskusných príspevkov (0)
2. Povolanie k zasvätenému životu (katechéza)

      V jednom rozhovore rehoľná sestra odpovedala, prečo sa rozhodla pre zasvätený život: „Moja história sa udiala podobne ako história mnohých dievčat, ktoré sa rozhodli prežiť život s chlapcom, do ktorého sa zaľúbili, ktorého majú rady, ktorého si vážia. V mojom prípade to bol Ježiš. Slovami Písma sa to dá povedať: “Zvádzal si ma; Pane a ja som sa ti nechal zviesť.”... [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-01-15 14:08:57Počet diskusných príspevkov (0)
2. Panna Mária a naše krstné zasvätenie (katechéza)

      Rok 2014 je na Slovensku Rokom Sedembolestnej Panny Márie, ktorý bude trvať od 1. januára do 31. decembra 2014. Dôvodom je 450. výročie od prvého zázraku na príhovor Panny Márie v Šaštíne (r. 1564) a 50. výročie potvrdenia Sedembolestnej Panny Márie za Patrónku Slovenska (1964) pápežom Pavlom VI., ktorý zároveň vyhlásil chrám v Šaštíne za baziliku minor (dekrét „Quam pulchra“). [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-01-15 14:08:38Počet diskusných príspevkov (0)
Mária, učiteľka života (katechéza)

      V Roku Sedembolestnej a v rámci katechézy farského spoločenstva a rodinnej katechézy vám ponúkame katechézu s prvkami Lectio divina. [čítať ďalej]

:: Aktualizované: 2015-01-15 13:55:20Počet diskusných príspevkov (0)
Staršie články (2)
 
Počet zobrazení: 3401x
Liturgický KALENDÁR
YouTube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
LINKY
www.kapitula.sk
www.kpkc.sk
www.katechezy.sk
www.evanjelizacia.sk
www.animator.sk
www.komisia.sk
www.rebrik.sk
www.mojakomunita.sk
www.rodina.kbs.sk
Návštevnosť WEBU
Celkom: 1224048
Dnes: 357   Online: 1
Za posledný
týždeň: 4080   mesiac: 19239
 
 webmail   Validator W3C :: HTML 4.01 | CSS © 1997 - 2019 :: Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy | CMS Design & code by :: Ladislav KOVÁCS iDT